http://thienlong-daiviet.net/

BQT xin thông báo,

Bắt đầu từ ngày mùng 6/6/2014 , BQT sẽ tặng 100.000 Point cho những tài khoản game mới nhất đăng ký tại Thiên Long Đại Việt.
Cụ thể như sau:
1. Tài khoản game phải là tài khoản mới.
2. Chưa được chuyển sinh 1 lần nào.
3. Các bạn có tài khoản mới muốn nhận Point phải đưa tài khoản game của mình vào mục ADM lập lên. Những topic riêng sẽ không được chấp nhận
4. Giờ cộng Point sẽ được đưa vào giờ cố đinh hàng ngày sau bảo trì.

Lưu ý:
- Chỉ cung cấp tài khoản game vào diễn đàn, không cung cấp Pass.
- Không được phép pm Yahoo để nhận thêm. Chỉ trao những tài khoản mới đã được đưa lên diễn đàn, và trao vào giờ bảo trì.

Thời gian nhận 100.000 Point sẽ diễn ra hàng ngày Giành riêng cho những tài khoản mới.

Mong tất cả quý vị chấp hành tốt nội quy BQT đưa ra.

---------- Post added at 11:54 AM ---------- Previous post was at 07:06 AM ----------

Up lên để cả nhà cùng biết nào

---------- Post added 06-11-2014 at 09:09 AM ---------- Previous post was 06-10-2014 at 11:54 AM ----------

Chúc thành công tốt đẹp