Trang Chủ : jxphieubac.tk


Open Máy Chủ Phiêu Bạc Giang Hồ Lúc 19h Ngày 24/1/2014Sự Kiện Đua TOP

Top 1 : 1 Sét Bạch hổ Tùy Chọn + 1 Cọp Tùy Chọn

TOP 2 : 1 Sét Bạch Hổ + 1 Phi Vũ
TOP 3 : 1 Sét Bạch Hổ + 1 Bôn Tiêu
TOP 4 : 1 Sét Bạch Hổ
TOP 5 đến 10 = 5 Lệnh bài Bạch Hổ
Sự Kiện Kết Thúc TOP Ngày 26 Tháng 1 Năm 2014 Lúc 9h Sáng

Sự Kiện Ép Bánh Tết 2014

[Jx] Phiêu Bạc Giang Hồ Open 19h 24.1.2014 Cay Xu Đã Tay
Hổ Trợ Máu Full Luyện Công

[Jx] Phiêu Bạc Giang Hồ Open 19h 24.1.2014 Cay Xu Đã Tay

Đi Tông Kim Đổi Huyền Tinh Cấp 9 Sư Dụng Học skill 15x

[Jx] Phiêu Bạc Giang Hồ Open 19h 24.1.2014 Cay Xu Đã Tay

NPC Thạch Đại Minh Học Kỷ Năng 15x

[Jx] Phiêu Bạc Giang Hồ Open 19h 24.1.2014 Cay Xu Đã Tay
Auto in game

Tống Kim
Liên Đấu
Maps Luyện đa dạng
Trung Sinh Có Danh Hiệu
Phi Phong Full VNG
Ân Hoàng Để
Maps Đai Cửu Chiến Thân Long
Phong Lăng Độ
Vượt Ải
Sát Thủ + Có Xu
skill 1x đến 6x hổ trợ nhau
Skill 9x va skill 15x Free
Trang Bị Tư Mãng , Kim Ô , Bạch Hổ
Maps Công Thành Chiến
Sự Kiên Tết 2014

Săn Boss Sát Thủ Có Xu + 1 Bánh Tết 2014
Tống Kim 2000 điểm = 1 Bánh Tết 2014
Quay Số Săn Đồ , Vật Phấm Kim Ô Lệnh Bạch Hổ Lệnh Bánh Tết 2014 x5