[Hướng dẫn ] - Truy Kích tổng quan và tân thủ

Trang chủ: B]http://truykich.net.vn[/B]

Fanpage: https://www.facebook.com/truykich.vn][B]


Đấu tự do: bạn kick đúp chuột trái vào kênh, phòng mà bạn chọn để chơi.

[Hướng dẫn ] - Truy Kích tổng quan và tân thủ

Đấu rank: bạn kick đúp chuột vào ô đấu rank rồi kick vào chữ ghép đội, chờ đủ người thì sẽ bắt đầu trận đấu.

[Hướng dẫn ] - Truy Kích tổng quan và tân thủ

Kho: là nơi chứa vật phẩm game của nhân vật, bạn chọn vật phẩm nào cho nhân vật thì kick vào chữ trang bị hoặc bỏ vật phẩm thì kick chữ gỡ ở dưới vật phẩm game.

[Hướng dẫn ] - Truy Kích tổng quan và tân thủ

Quay số: khi bạn đã có đủ bảo thạch ( sẽ nhận được khi chơi game ) thì bạn kick vào ô quay số để quay nhận vật phẩm game có thời hạn.

[Hướng dẫn ] - Truy Kích tổng quan và tân thủ

Khi dòng năng lượng đầy nhân vật sẽ được quay 1 lần ở kho vũ khí cao cấp để nhận đồ vĩnh viễn.

[Hướng dẫn ] - Truy Kích tổng quan và tân thủ

Khi nhân vật đến lever nhất định thì bạn kick vào biểu tượng súng ak, để mở khóa vật phẩm và dùng GP để mua vật phẩm đó.

[Hướng dẫn ] - Truy Kích tổng quan và tân thủ

[Hướng dẫn ] - Truy Kích tổng quan và tân thủ

Khi bạn muốn đổi hình nhân vật thì bạn kick vào biểu tượng nhân vật ở góc trái mà hình rồi chọn nhân vật muốn đổi..

[Hướng dẫn ] - Truy Kích tổng quan và tân thủ

[Hướng dẫn ] - Truy Kích tổng quan và tân thủ

Bạn muốn xem thành tích của mình, thì bạn bấm vào tên nhân vật ở góc trái giao diện trò chơi

[Hướng dẫn ] - Truy Kích tổng quan và tân thủ

[Hướng dẫn ] - Truy Kích tổng quan và tân thủ

SF