Chuỗi Event Đua Top Open
Máy Chủ Không Webshop
-
Quyền Lực


I. Chiến Binh Thần Tốc.

( 13h00 ngày 15/06/2014 đến 24h ngày 10/07/2014 )

Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014A - Nội dung :

+ Trong thời gian diễn ra sự kiện 10 chiến binh đạt số lần reset cao nhất trong bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần thưởng giá trị.

+ Đổi giới tính sau 15/06/2014 sẽ không được tính. Reset thường - reset vip - reset vượt mức - reset ủy thác được tính.

+ Tùy chọn item không phụ thuộc chủng tộc.

B - Phần thưởng :

Top / Hạng Mục Reset > 300 Reset > 450
Top 1 1 Vũ khí cấp 4 + 2 Option tùy chọn + Luck + Skill +200.000 Gcoin 1 Vũ khí cấp 5 + 2 Option tùy chọn + Luck + Skill +1.500.000 Gcoin
Top 2 1 Vũ khí cấp 4 + 1 Option tùy chọn + Luck + Skill +150.000 Gcoin 1 Vũ khí cấp 5 + 1 Option tùy chọn + Luck + Skill +1.000.000 Gcoin
Top 3 1 Vũ khí cấp 4 + 1 Option tùy chọn + Skill + 100.000 Gcoin 1 Vũ khí cấp 5 + 1 Option tùy chọn + Skill +800.000 Gcoin
Top 4 - 10 300.000 Gcoin 700.000 Gcoin

• Vũ khí cấp 5 gồm : Thiên tử kiếm , Gậy hỏa long , Cung thiên thần hoặc Nỏ hỏa long , Đao sinh mệnh , Quyền trượng đại vương , Nắm đấm quyền lực ( 1 cặp item ) , Gậy thiên nữ hoặc Sách quỷ kiếm.

• Vũ khí cấp 4 gồm : Kiếm hủy diệt , Gậy phục sinh , Mỹ nhân cung hoặc Nỏ thánh , Ảo ảnh đao , Quyền trượng kim cương , Nắm đấm bạch hổ ( 1 cặp item ) , Gậy khuyển xích quỷ hoặc Sách ma công.

II. Chủng tộc xưng hùng.( 13h ngày 15/06/2014 đến 24h ngày 22/06/2014 )

Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014


A - Nội dung :

+ 3 nhân vật có số lần reset cao nhất mỗi chủng tộc sẽ nhận được phần thưởng giá trị từ BQT.

+ Đổi giới tính sau 15/06/2014 sẽ không được tính. Reset thường - reset vip - reset vượt mức - reset ủy thác được tính.

+ Trao item theo chủng tộc.

B - Phần thưởng :

Top / Hạng Mục Giải Reset > 450 Reset > 650
Top 1 Set đồ cấp 3 + 1 option tùy chọn + Luck +150.000 Gcoin Set đồ cấp 4 + 2 option tùy chọn + Luck
Top 2 Set đồ cấp 2 + 1 option tùy chọn + 100.000 Gcoin Set đồ cấp 3 + 2 option tùy chọn + Luck
Top 3 200.000 gcoin 600.000 gcoin• Set đồ cấp 4 gồm các set : Rồng đỏ , Ma thuật , Kim ngân , Cuồng phong , Hắc vương , Ma pháp , Quyền lực

• Set đồ cấp 3 gồm các set : Thiết Phiến , Nhân Sư , Ngọc bích , Lôi phong , Huyền thiết , Hỏa thiên ,Bạch hổ

• Set đồ cấp 2 gồm các set : Thiên kim , Xương , Thiên thanh , Phong vũ , Thiết ma , Thuật sĩ , Địa long

III. Chiến binh quý tộc( 13h ngày 15/06/2014 đến 24h ngày 25/06/2014 )

Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014
Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014Quyền Lực Xưng Hùng - Cùng Rinh Tiền Triệu - Đua Top Open Beta 15/06/2014
A - Nội dung :

+ Trong thời gian diễn ra sự kiện 5 chiến binh có số lượng gcoin nạp vào máy chủ Heras nhiều nhất sẽ nhận được những giải thưởng giá trị từ BQT.

B - Phần thưởng :

• Giá trị Gcoin nạp < 5.000.000

+ Top 1 : 1 wing 2 tùy chọn + manalost + luck

+ Top 2 : 1 wing 2 tùy chọn + manalost

+ Top 3 : 1 wing 2 tùy chọn + luck

+ Top 4 - 5 : 1 wing 2 tùy chọn

• Giá trị Gcoin nạp > 5.000.000

+ Top 1 : 1 wing 2 tùy chọn + manalost + luck , 2 ring + 2 option + tự động hồi hp 4% , 1 pedan + 2 option + tự động hồi hp 4%

+ Top 2 : 1 wing 2 tùy chọn + manalost , 2 ring + 1 option + tự động hồi hp 4% , 1 pedan + 1 option + tự động hồi hp 4%

+ Top 3 : 1 wing 2 tùy chọn + luck , 1 ring + 1 option , 1 pedan + 1 option

+ Top 4 - 5 : 1 wing 2 tùy chọn , 1 pedan + 1 option

Thân BQT!