[ KIEMTHE2014.TK] OPEN NGÀY 24/1/2014 - HỖ TRỢ CỰC VIP - CÀY ĐỒNG DỄ - KHÔNG BUG ĐỒ - CẦY CUỐC -EVENT HẤP DẪN - ĐUA TÓP Alphatest - Open
Mời Các Bạn Tham Gia
_.-™™-._.-*-._.-o0o-._

Trang Chủ: http://KIEMTHE2014.TK
Diễn Đàn : http://kiemthe2014.tk/FORUM
Yahoo Hỗ Trợ :ht_kiemthe2014


Open 10h Thứ Tư Ngày 24/1/2014
Alphatest 11h ngày 22/1/2014 Đến 9h Ngày 24/1/2014

_.-™Đua TOP Alphatest Nhận Đồng Open™-._

*Đua TOP Vinh Dự Võ Lâm ( Từ 11h ngày 22/1 Đến 9h ngày 24/1 )
-TOP 1 : 200 Vạn Đồng
-TOP 2 : 100 Vạn Đồng
-TOP 3-5 : 50 Vạn Đồng
*Trận Tống Kim 21h Ngày Alphatest Đầu Tiên
-TOP 1 : 150 Vạn Đồng
-TOP 2 : 100 Vạn Đồng
-TOP 3-5 : 50 Vạn Đồng

_.-™Đua TOP Open Nhận Đồng Cực Khũng™-._

*Đua TOP Vinh Dự Tài Phú ( Từ 10h ngày 24/1 Đến 10h ngày 30/1 )
-TOP 1 : 500 Vạn Đồng
-TOP 2 : 350 Vạn Đồng
-TOP 3-5 : 250 Vạn Đồng
*Đua TOP Vinh Dự Võ Lâm ( Từ 10h ngày 24/1 Đến 15h ngày 30/1 )
-TOP 1 : 400 Vạn Đồng
-TOP 2 : 200 Vạn Đồng
-TOP 3-5 : 150 Vạn Đồng


_.-™Cày Cuốc Đồng Thường™-._

-Trian Quái 1/2 Đồng
-Tống Kim 3000 Điểm 5 Vạn Đồng
-Tiêu Dao Cốc Qua Ải 2-3 1 Vạn Đồng Ải 4-5 2 Vạn
-Bạch Hổ Đường Qua Ải 2 1 Vạn Đồng Ải 3 2 Vạn Đồng


_.-™Gift Code KIEMTHE2014™-._

-Sét Đồ Pét Cấp 3
-50 HTB
-10 Tinh Thạch Thánh Hỏa
-500v Đồng Khóa[IMG]denhatkiem.tk/hinh/2.jpg[/IMG]