Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm
19H00 NGÀY 25/11
Open Server : TỐI 19H00 NGÀY 25/11

19h00 Tối 25/11/2014 OPENBETA SEVER CÔNG THÀNH CHIẾN PHIÊN BẢN ĐỒ XANH VĨNH CỬU !
Thông Tin Máy Chủ

19h00 Tối 25/11/2014 OPENBETA SEVER CÔNG THÀNH CHIẾN PHIÊN BẢN ĐỒ XANH VĨNH CỬU ! Trang chủ :
http://kiucvolam1.com

19h00 Tối 25/11/2014 OPENBETA SEVER CÔNG THÀNH CHIẾN PHIÊN BẢN ĐỒ XANH VĨNH CỬU ! Trang đăng ký:
http://kiucvolam1.com/register

19h00 Tối 25/11/2014 OPENBETA SEVER CÔNG THÀNH CHIẾN PHIÊN BẢN ĐỒ XANH VĨNH CỬU ! Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102

II.19h00 Tối 25/11/2014 OPENBETA SEVER CÔNG THÀNH CHIẾN PHIÊN BẢN ĐỒ XANH VĨNH CỬU ! Hỗ Trợ Tân Thủ
· Nhận Ngay Level 30
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 3h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 120
. Hỗ Trợ 1 Skill 9x  • 19h00 Tối 25/11/2014 OPENBETA SEVER CÔNG THÀNH CHIẾN PHIÊN BẢN ĐỒ XANH VĨNH CỬU ! Phần thưởng đua top


Hạng 1: 1 Set
AB Ramdon+ 1 ngựa Bôn Tiêu
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
Hạng 3:
1 Set Định Quốc Ramdon+ 1 ngựa Phi Vân
Hạng 4:
1 Set Định Quốc Ramdon+ 1 ngựa Phi Vân
Hạng 5: 1 ngựa Chiếu Dạ +5KNB
Hạng 6: 1 ngựa Chiếu Dạ + 4KNB
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 3KNB
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +3KNB
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +3
KNB
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 3
KNB


III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn
-Đính tháo item - khoá rương an toàn
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG .
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
-Tìm Tọa Độ Mini Map .
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. .
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn .
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. .
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú .
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
19h00 Tối 25/11/2014 OPENBETA SEVER CÔNG THÀNH CHIẾN PHIÊN BẢN ĐỒ XANH VĨNH CỬU !

---------- Post added 11-25-2014 at 12:34 PM ---------- Previous post was 11-24-2014 at 10:57 PM ----------

Thông Tin Máy Chủ

Trang chủ : http://kiucvolam1.com

Trang đăng ký: http://kiucvolam1.com/register

Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102

II. Hỗ Trợ Tân Thủ
· Nhận Ngay Level 30
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 3h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 120
. Hỗ Trợ 1 Skill 9x

Phần thưởng đua top

Hạng 1: 1 Set AB Ramdon+ 1 ngựa Bôn Tiêu
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
Hạng 3: 1 Set Định Quốc Ramdon+ 1 ngựa Phi Vân
Hạng 4:1 Set Định Quốc Ramdon+ 1 ngựa Phi Vân
Hạng 5: 1 ngựa Chiếu Dạ +5KNB
Hạng 6: 1 ngựa Chiếu Dạ + 4KNB
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 3KNB
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +3KNB
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +3KNB
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 3KNB


III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn
-Đính tháo item - khoá rương an toàn
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG .
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
-Tìm Tọa Độ Mini Map .
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. .
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn .
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. .
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú .
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa

---------- Post added at 05:41 PM ---------- Previous post was at 12:34 PM ----------

Thông Tin Máy Chủ

Trang chủ : http://kiucvolam1.com

Trang đăng ký: http://kiucvolam1.com/register

Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102

II. Hỗ Trợ Tân Thủ
· Nhận Ngay Level 30
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 3h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 120
. Hỗ Trợ 1 Skill 9x

Phần thưởng đua top

Hạng 1: 1 Set AB Ramdon+ 1 ngựa Bôn Tiêu
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
Hạng 3: 1 Set Định Quốc Ramdon+ 1 ngựa Phi Vân
Hạng 4:1 Set Định Quốc Ramdon+ 1 ngựa Phi Vân
Hạng 5: 1 ngựa Chiếu Dạ +5KNB
Hạng 6: 1 ngựa Chiếu Dạ + 4KNB
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 3KNB
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +3KNB
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +3KNB
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 3KNB


III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn
-Đính tháo item - khoá rương an toàn
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG .
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
-Tìm Tọa Độ Mini Map .
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. .
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn .
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. .
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú .
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa