Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGTHẬP NHỊ KIẾMThập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNG
Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGALPHATEST : 15h00 NGÀY 20/01/2013Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNG
Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGOPEN CHÍNH THỨC : 15h00 NGÀY 25/01/2013Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNG

Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNG

Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGTham gia hoạt động là có Đồng:
 • Túi Phúc Hoàng Kim: 500 Đồng/1
 • Bạch Hổ Đường: 5000 Đồng/1 ải
 • Tiêu Dao Cốc: 2000 Đồng/1 ải
 • Tống Kim: 3 vạn Đồng/1 lần
 • Tần Thủy Hoàng: 200 vạn Đồng/1 giết
 • Hỏa Kỳ Lân: 200 vạn Đồng/1 giết
 • N.Liệu Tiêu Dao Cốc, Tần Lăng đổi Đồng
 • Lệnh bài Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái đổi Đồng
 • TNV Môn Phái nhận Đồng


Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGSự Kiện Mới:Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGTính Năng Độc:

Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGAutoupdate Dễ Dàng Cập Nhật:
Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNG

Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGThông tin server:
Trích dẫn nội dung:


 • EXP: 30.000
 • Tinh Lực/Hoạt Lực: 30 Bình/Ngày (Trung và Tiểu) - Đại KHÔNG GIỚI HẠN
 • Tu Luyện Đơn: 50 Bình/Ngày
 • Trứng Du Long: 2 Trứng/Ngày (Sử dụng nhận 500.000.000 , 1.000.000.000 hoặc 1.500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm)
 • Bạch Hổ Đường: 2 lần/Ngày (Lệnh Bài Bạch Hổ Đường đổi Đồng Thường)
 • Tiêu Dao Cốc: 4 lần/Ngày (N.Liệu Tiêu Dao Cốc đổi Đồng Thường)
 • Tần Lăng: 2 giờ/Ngày (N.liệu Tần Lăng đổi Đồng Thường)


Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGHỗ trợ tân thủ:
Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNG
 • Thăng Cấp 120
 • 3000 Vạn Đồng Khóa
 • 2 Ức Bạc Khóa
 • 1 Rương Mật Tịch (Cao)
 • 1 Bảo Rương Chiến Mã (Tân Thủ) (Tùy chọn 1 loại Chiến Mã)
 • 200 Đá Thăng Cấp
 • 1000 Tiền Du Long
 • 100 Hoà Thị Bích (Khoá)
 • 3 Túi 20 ô (Khoá)
 • 1 Bộ Trang Bị Bạch Ngân +12 (Tự Chọn - Khoá)
 • 1 Bộ Vật Phẩm TDC, TĐLT và 800 NHHT (Nhiệm Vụ Kỹ Năng 110)
 • 15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • 5 Tiên Thảo Lộ
 • 1 Bộ Ngoại Trang (Cấp 2)Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGThưởng thăng cấp:
NPC Liên Quan: Bạch Di - Hỗ Trợ Tân Thủ
Vị Trí: xxx/xxx Phượng Tường Phủ
Phần Thưởng Thăng Cấp bao gồm:
 • Đạt Cấp Độ 130: Nhận 50 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 140: Nhận 50 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 150: Nhận 70 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 160: Nhận 70 Hoà Thị Bích (Khoá) + 15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 170: Nhận 100 Hoà Thị Bích (Khoá) + 15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 180: Nhận 100 Hoà Thị Bích (Khoá) + 20 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 190: Nhận 150 Hoà Thị Bích (Khoá) + 30 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 200: Nhận 170 Hoà Thị Bích (Khoá) + 35 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm


Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGPhần thưởng hàng ngày:
Giãn cách 15 phút nhận 1 lần
Tối đa nhận 5 lần/1 ngày
Phần Thưởng bao gồm:
Lần 1: 15 Đá Thăng Cấp
Lần 2: 500 vạn Bạc Khoá
Lần 3: 1 Tiên Thảo Lộ
Lần 4: 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Lần 5: 1 Tần Lăng - Hoà Thị Bích

Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGBạch Hổ Đường:
- 2 Lần/1 ngày
- Hoàn Thành Mỗi Ải nhận :

+ 200.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
+ 1 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ 2 Đá Thăng CấpThập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGTiêu Dao Cốc:
- 2 Lần/1 ngày
- Hoàn Thành Mỗi Ải nhận :
+ 5000 Đồng
+ 200.000.000 Điểm Kinh Nghiệm

- 1 Nguyên Liệu Tiêu Dao Cốc = 1000 Đồng Thường bao gồm :
+ Tiên Linh Nguyên Mộc
+ Da Lông Linh Thú
+ Linh Thú Huyết
+ Tử Tinh Nguyên Thạch
+ Tiên Linh Quả


Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGTống Kim:
- 3.000 Điểm Tích Luỹ:
+ 2 Vạn Đồng Thường
+ 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 5.000 Điểm Tích Luỹ:
+ 5 Vạn Đồng Thường
+ 50 vạn Đồng Khoá
- 7.000 Điểm Tích Luỹ:
+ 500 Danh Bổ Lệnh
+ 10 Huân Chương Quân Hàm (Không Khóa)

Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGSăn Boss Hoàng Kim:
- Boss Hoàng Kim 55/75/95 rớt
+ Tần Lăng - Hòa Thị Bích
+ Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
+ Đá Thăng Cấp

- Hỏa Kỳ Lân
+ Thời Gian: 20h00 Thứ 2 và Thứ 5
+ Người Hạ Gục: 1 [Chiến Trường] Ngũ Trường Ấn (Khóa, Vĩnh Viễn)
+ Ngẫu Nhiên: Tần Lăng - Hòa Thị Bích, Đá Thăng Cấp, Phi Phong Huyền Tinh (Cấp 1), [Mặt Nạ] Hàng Long Thập Nhị Kiếm +1...
- Tần Thuỷ Hoàng
+ Thời Gian: 15h30 và 22h30 Hàng Ngày
+ Cố Định: 100 Bạc Nguyên Bảo (1 Bạc Nguyên Bảo = 1000 Đồng)
+ Ngẫu Nhiên: Tinh Thạch Thánh Hỏa, Tần Lăng - Hòa Thị Bích, Đá Thăng Cấp, ...

Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGShop Danh Bổ Lệnh:
Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNG

Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGThú cưỡi cực kỳ đa dạng:
Sử dụng Bảo Rương Chiến Mã (Tân Thủ) sẽ được nhận Tùy chọn 1 loại Chiến Mã

Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNG


Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGQuan Ấn Tống Kim:
Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNG

Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGMôn Phái Thủ Vệ Chiến:
Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNG

Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNGLIKE Fanpage Ngay - Nhận Quà Liền Tay:
Thập Nhị Kiếm - Loạn Thế Tranh Hùng | Tham gia hoạt động là có ĐỒNG