DU THIÊN LONG


Xin chào quý đồng đạo vào ngày 02/12/2014 Việt GON sẻ chính thức khai mở sản phẩm đầu tiên, mang tên Du Thiên Long.
Webgame Du Thiên Long sẻ chính thức khai mở vào ngày 02/12/2014

- Được lấy cốt truyện thủy hử, webgame xoay quanh 108 anh hùng lương sơn bạc với kỹ năng phong phú, hoạt động đa dạng sẻ giúp các bằng hữu cảm nhận được vẻ vui tươi và thú vị của webgame này.


Thông tin về game và sự kiện - event các bạn vào đây xem : http://diendan.vietgon.com/

Trang chủ: dtl.vietgon.com ( ngày 02/12/2014 sẻ khai mở )