http://gunvip.us
Phiên bản 5.9 - có webshare.
Hệ thống chuẩn. Fix lỗi 99%
Phó bản đồ ngon cực đã.
ACE nhào zô chơi nào.
Link trang chủ: http://gunvip.us
Link webshare: http://gunvip.us/admin
=============================================
ID đăng nhập : 1
Pass: 1
=============================================
Nhào zô chơi nào !