+ Trang Chủ: http://bonloikiem.com/
+ Diễn đàn: http://diendan.bonloikiem.com/
+ Đăng Ký: http://bonloikiem.com/#Register
+ Tải Game: http://bonloikiem.com/#taigame
+ Hướng dẫn cài đặt game: http://diendan.bonloikiem.com/showth...-com&p=8#post8


HỖ TRỢ CỰC KHỦNG CHO NGƯỜI CHƠI MỚI :

[18/6] Tặng free VK3 và 4 món HK 2, FF Đại Thánh,Siêu Thần, free bạc khóa đồng khóa,c

- Vào game chỉ cần cường hóa và tách vài cái Vũ Khí là có thể lên FF Siêu Thần ngay trong vòng 30p free 100%

Mời mọi người ghé qua xem server và độ free hấp dẫn của nó nhé !

[18/6] Tặng free VK3 và 4 món HK 2, FF Đại Thánh,Siêu Thần, free bạc khóa đồng khóa,c
[18/6] Tặng free VK3 và 4 món HK 2, FF Đại Thánh,Siêu Thần, free bạc khóa đồng khóa,c
[18/6] Tặng free VK3 và 4 món HK 2, FF Đại Thánh,Siêu Thần, free bạc khóa đồng khóa,c
[18/6] Tặng free VK3 và 4 món HK 2, FF Đại Thánh,Siêu Thần, free bạc khóa đồng khóa,c
[18/6] Tặng free VK3 và 4 món HK 2, FF Đại Thánh,Siêu Thần, free bạc khóa đồng khóa,c
[18/6] Tặng free VK3 và 4 món HK 2, FF Đại Thánh,Siêu Thần, free bạc khóa đồng khóa,c
[18/6] Tặng free VK3 và 4 món HK 2, FF Đại Thánh,Siêu Thần, free bạc khóa đồng khóa,c
[18/6] Tặng free VK3 và 4 món HK 2, FF Đại Thánh,Siêu Thần, free bạc khóa đồng khóa,c