- Giới Thiệu:

Trang chủ: http://ngaothebatbothien.com/

Đăng Ký: http://id.ngaothebatbothien.com

Diễn Đàn: http://diendan.ngaothebatbothien.com

Facebook: https://www.facebook.com/batbothien

Tải Game: http://diendan.ngaothebatbothien.com...isplay.php?f=7

- Thông Tin Server:


Server cày cuốc - Săn vật phẩm

Drop x 50

Exp x 10

Bảo trì định kỳ 00:00h - 00:30h hằng ngày

- Hệ thống :


Thăng cấp Ám khí - Long văn - Võ hồn - Thần Khí

Skill mới

Thời trang mới

Thú cưỡi mới

Phụ bản phong phú

Event tổ chức thường xuyên

Các map train - săn đồ pk hấp dẫn - cạnh tranh

Yahoo hỗ trợ : ngaothe_batbothien@yahoo.com.vn

Hiện tại các bạn có thể vào game để xem qua.Và lên đồ,hợp ngọc để mai Open Test


- Một vài hình ảnh của Server

wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014
wWw.NgaoTheBatBoThien.Com - Server | Alphatest 9h 17/06/2014