Thời Gian Khai Mở Chính Thức Ðúng 10h00 sáng 26/1/2014[/

[Open ] VoLamDiKiem.Com tưng bừng khai mở 10h00 ngày 26/1 ! Miễn Phí Vĩnh Viễn !
Thờii Gian Khai Mở Chính Thức : Ðúng 10h00 sáng 26/1/2014
Trang Chủ : http://Volamdikiem.com/
Ðăng Ký : http://volamdikiem.com/account/dangki.php
Tải Game : http://Volamdikiem.com/DiKiemVoSong01.rar
- Thời Gian Alphatest : Alphatest lúc 10h00 ngày 20/1
- Thời Gian Khai Mở Chính Thức : Ðúng 10h00 sáng 26/1/2014, Mong các bằng hữu gần xa đón server - một server sống mãi với thời gian
- Thời gian đua tóp : Trong vòng 48h00 kể từ lúc OPEN
- Thời Gian Cập Nhật Event Tết Nguyên Ðán : Sau Khi Kết Thúc Ðua Tóp


Phiên Bản Tình Nghĩa Giang Hồ

- Đấu Giá Khiêu Chiến Lệnh , Tham Gia Công Thành (new version)
- Phân Chia Kênh Chat
- Bang Hội - Chat Kênh Bang Hội
- Liên Đấu - Danh Hiệu - Vòng Sáng ( Chuẩn VNG )
- Tìm Tọa Độ Mini Map
- Dame Ngũ Hành Tương Khắc….
- Các Skill Hỗ Trợ cho 9x , 12x
- Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn
- Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
- Đồ Đạc Thả Ga !
- Tích Hợp AutoInGame ( Thông minh )
- Bến Thuyền Phong Lăng Độ(đi vào các giờ chẵn)
- Săn Boss Sát Thủ 8Con/1Ngày
- Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
- Hệ Thống Auto In Game Hoàn Toàn Mới (Tự Nhặt Trang Bị, Nhặt Tiền,Nga My Buff)
- Phong kỳ mỗi ngày chạy một lần .
- Công thành chiến bang hội

- Lãnh địa bang hội - khiêu chiến boss bang hội ,
- Vượt ải - Chuẩn 18 ải liên hoàn !
- Phong lăng độ - chuẩn biến thuyền VNG[Open ] VoLamDiKiem.Com tưng bừng khai mở 10h00 ngày 26/1 ! Miễn Phí Vĩnh Viễn !

Hình ảnh test

[Open ] VoLamDiKiem.Com tưng bừng khai mở 10h00 ngày 26/1 ! Miễn Phí Vĩnh Viễn !

gt-smgt-smgt-smgt-smgt-smgt-smgt-sm