19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP

Server volamlau.net sau khi tổng hợp nhiều đóng góp của các bạn game thủ nay đã hoàn tất những thay đổi mới và ra mắt 1 phiên bản hoàn chỉnh nhất của HKMP.


Trải qua thời gian dài để tồn tại cùng server private volamlau.net đã đứng vững và khẳng định mình là 1 server đáng tin cậy cho anh em đam mê võ lâm private nói chung

SERVER VỚI CÁC TÍNH NĂNG HẤP DẪN VÀ ĐỘC ĐÁO ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ NHIỆT TÌNH CỦA TOÀN THỂ GAMER, THÔNG QUA CÁC SỰ KIỆN CÁC BẠN CÓ THỂ TỰ TRANG BỊ CHO MÌNH 1 SET TRANG BỊ KHỦNG MÀ KHÔNG CẦN NẠP CARD


19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP
Để thuận tiện cho các bạn hoà nhập vào volamlau.net BQT sẽ hỗ trợ khi các bạn vào game như sau:

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP

CÁC BẠN NGAY BÂY GIỜ HÃY TRUY CẬP VÀO:


19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP

Và cũng muốn game volamlau.net là một game tuyệt đối công bằng và hoàn thiện nhất BQT volamlau.net cam kết:


19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP

HÌNH ẢNH VỀ SERVER


19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 03:11 PM ---------- Previous post was at 02:51 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 03:35 PM ---------- Previous post was at 03:11 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 03:52 PM ---------- Previous post was at 03:35 PM ----------

Server hoạt động với đầy dủ các tính năng


---------- Post added at 03:54 PM ---------- Previous post was at 03:52 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 03:58 PM ---------- Previous post was at 03:54 PM ----------

[B]
19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 04:00 PM ---------- Previous post was at 03:58 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 04:16 PM ---------- Previous post was at 04:00 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 04:18 PM ---------- Previous post was at 04:16 PM ----------

[IMG]19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP[/IMG]


---------- Post added at 04:21 PM ---------- Previous post was at 04:18 PM ----------

server với các tính năng hấp dẫn và độc đáo được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể gamer, thông qua các sự kiện các bạn có thể tự trang bị cho mình 1 set trang bị khủng mà không cần nạp card


---------- Post added at 04:23 PM ---------- Previous post was at 04:21 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 04:27 PM ---------- Previous post was at 04:23 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 04:30 PM ---------- Previous post was at 04:27 PM ----------

Server hoạt động với đầy dủ các tính năng


---------- Post added at 04:32 PM ---------- Previous post was at 04:30 PM ----------

Server volamlau.net sau khi tổng hợp nhiều đóng góp của các bạn game thủ nay đã hoàn tất những thay đổi mới và ra mắt 1 phiên bản hoàn chỉnh nhất của HKMP.


---------- Post added at 04:35 PM ---------- Previous post was at 04:32 PM ----------

phiên bản hoàn thiện của HKMP


---------- Post added at 04:39 PM ---------- Previous post was at 04:35 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 04:47 PM ---------- Previous post was at 04:39 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 04:55 PM ---------- Previous post was at 04:47 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 05:02 PM ---------- Previous post was at 04:55 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 05:05 PM ---------- Previous post was at 05:02 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 05:08 PM ---------- Previous post was at 05:05 PM ----------

Trải qua thời gian dài để tồn tại cùng server private volamlau.net đã đứng vững và khẳng định mình là 1 server đáng tin cậy cho anh em đam mê võ lâm private nói chung


---------- Post added at 05:11 PM ---------- Previous post was at 05:08 PM ----------

Server volamlau.net sau khi tổng hợp nhiều đóng góp của các bạn game thủ nay đã hoàn tất những thay đổi mới và ra mắt 1 phiên bản hoàn chỉnh nhất của HKMP.


---------- Post added at 05:14 PM ---------- Previous post was at 05:11 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 05:20 PM ---------- Previous post was at 05:14 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 05:25 PM ---------- Previous post was at 05:20 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 05:30 PM ---------- Previous post was at 05:25 PM ----------

Server hoạt động với đầy dủ các tính năng


---------- Post added at 05:32 PM ---------- Previous post was at 05:30 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 05:37 PM ---------- Previous post was at 05:32 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 05:45 PM ---------- Previous post was at 05:37 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 05:50 PM ---------- Previous post was at 05:45 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 05:59 PM ---------- Previous post was at 05:50 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 06:05 PM ---------- Previous post was at 05:59 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 06:08 PM ---------- Previous post was at 06:05 PM ----------

Server volamlau.net sau khi tổng hợp nhiều đóng góp của các bạn game thủ nay đã hoàn tất những thay đổi mới và ra mắt 1 phiên bản hoàn chỉnh nhất của HKMP.


---------- Post added at 06:13 PM ---------- Previous post was at 06:08 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 06:15 PM ---------- Previous post was at 06:13 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 06:21 PM ---------- Previous post was at 06:15 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 06:26 PM ---------- Previous post was at 06:21 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 06:33 PM ---------- Previous post was at 06:26 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 06:38 PM ---------- Previous post was at 06:33 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 06:45 PM ---------- Previous post was at 06:38 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP


---------- Post added at 06:49 PM ---------- Previous post was at 06:45 PM ----------

19h ngày 27/11/2014 VOLAMLAU.NET OPEN TOP