Thông tin về server Tinh Tế
Alphatest: 13h 18/11/2014
Open Chính Thức: 13h 29/11/2014
Chức năng Website:Sercurity 100%
-Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
-Lấy lại mật khẩu
-Tẩy điểm, Tẩy Pk
-Và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác
Chức năng Ingame :
- Tên Máy Chủ : Sư Tử
- Xử lý hack đồ nhanh chóng
-Chống Disconnect 100%
-Hệ thống online nhận silk theo giờ (1h=1silk online nhiều sẽ được 2silk/1h)
-Xóa LKD đặc biệt khi đã sử dụng
-Xóa blue avartar
-Hệ thống chống Buôn Out 1s ( đang đi buôn mà out game sẽ mất hàng nhưng ko mất tê tê )
Trang chủ: http://srotinhte.net
Quản lý tài khoản: http://taikhoan.srotinhte.net
Diễn đàn: http://diendan.srotinhte.net
Tải Game: http://taikhoan.srotinhte.net/#download
Thông tin rate :
-Race: Chinese & Eu
-Max Lv : 120
-Item : D13 ngoại hình chuẩn hiệu ứng chuẩn
-Exp/Sp Rate: 100x
-Party Exp/SP : 140x
-Drop Item : 5x
-Gold drop : 10x
-Skill Max : 120
-Rate Alchemy : 1>5 100% . 5>8 30%. 8>9 25%. 9>10 20%. 10>11 10%. 11>12 5%. 12> 1%
Hỗ trợ Alphatest :
-Max lv 120
-A E Tự Fam D13 - Drop Tỷ Lệ Rất Cao
-Full 999999 silk
-Full 999999b Gold
Hỗ trợ Open chính thức :
- Pet 3 Ngày
- 1000 Bình HP/MP
- 50 DCN
- 5m SP
- 2m Gold
- SON A Full Blue +8 Mặc Được Từ Lv 1
- Và số vật phẩm khác