Trang chủ: http://shaiya.sgolden.com
Tải game: http://www.mediafire.com/download/l0...en20141123.rar


Thông tin game
-Miễn phí.
-Cấp độ 60.
-Luyện cấp như Shaiya SGT trước kia.
-Tạo tối thượng cấp ngay.
-Không nạp card, mọi thứ đều có thể mua bằng vàng trong game.
-Chế độ xâm lăng liên minh đối nghịch.
-Nâng khả năng chứa vàng của nhân vật lên 1000 lần.
-Hạn chế cast skill và hack.