1:/ Thông Tin Server

Trang Chủ: http://volamkimlong.com

Trang Tài Khoản: http://taikhoan.volamkimlong.com

Trang Diễn Đàn: http://diendan.volamkimlong.com (đang xây dựng)

OPEN BETA 9H00 NGÀY 26/01/2014

2:/ Tính Năng Chính

+ Tống kim (bảo vệ nguyên soái)

+ Dã tẩu (30 nhiệm vụ hằng ngày mỗi nhiệm vụ kiếm được 10 XU tương đương 1k VNĐ)

+ Liên đấu (Xếp hạng và phát thưởng XU theo tuần)

+ Trang bị đa dạng: Huyền Tinh - Bạch Kim - Kim Ô - Trấn Thiên - Hắc Long - Kim Long

+ Vượt ải

+ Tẩy tủy, chuyển sinh, kết hôn

+ Ngồi bán đồ

+ Post đồ kênh chat

+ Bang hội

+ Công thành chiến

+ Thuế suất thành thị khi chiếm thành

+ Ngũ hành sinh khắc 30% dame

+ Hỗ trợ tân thủ level 1 - 150 - 200

+ Hệ thống chiêu thức: 90 - 120 - 150

+ Thú cưỡi: Hắc Hỗ - Hoàng Hổ - Bạch Hổ - Sư Tử Trắng

+ Danh hiệu chuyển sinh

+ Boss hoàng kim (DROP ITEM GIÁ TRỊ)

+ Sự kiện đa dạng theo từng tháng

+ Ủy thác

3:/ Hướng dẫn luyện sơ lược

+ Từ level 1 các bạn nhận hổ trợ lên level 60 tại lễ quan và 1 set tân thủ

+ Khi đạt level 60 bạn hãy vào môn phái để lấy kỹ năng luyện công

+ Train đến level 90 bạn có cơ hội nhặt được bí kiếp 90 và luyện kỹ năng

+ Train đến level 150 bạn đến lễ quan để nhận 1 bộ vũ khí hoàng kim môn phái

+ Từ level 150 bạn lên cấp nhờ làm nhiệm vụ dã tẩu, đi tống kim, đi liên đấu, ăn event train chỉ hổ trợ 1 phần

+ Đến level 200 bạn nhận 1 bộ trang bị hoàng kim môn phái tại lễ quan

4:/ Hình Ảnh

Hình trang bị khi đạt đẳng cấp: Trấn Thiên - Hắc Long - Kim Long

[Open Beta - 26/01/2014] Võ Lâm Kim Long Đua Top Nhận Nghìn XU


Hình trang bị khi đạt đẳng cấp: Bạch Kim - Kim Ô

[Open Beta - 26/01/2014] Võ Lâm Kim Long Đua Top Nhận Nghìn XU

Hình ảnh ngày Alpha Test:

[Open Beta - 26/01/2014] Võ Lâm Kim Long Đua Top Nhận Nghìn XU

[Open Beta - 26/01/2014] Võ Lâm Kim Long Đua Top Nhận Nghìn XU

[Open Beta - 26/01/2014] Võ Lâm Kim Long Đua Top Nhận Nghìn XU