GunZin.Net - Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash, Hỗ Trợ Khủng, Tặng ZinCode trị giá 200k VND

GunZin.Net chính thức ra mắt với Phiên bản Gunny II hoàn toàn mới thêm nhiều tính năng VIP. Chiến Đấu nhận 500.000 Xu + 100.000 Cash

GunZin.Net-Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash,Hỗ Trợ Khủng, Tặng 200 ZinCode

Trang chủ : http://gunzin.net/
Đăng nhập : http://play.gunzin.net/
WebShop : http://shop.gunzin.net:81/
Face Book : https://www.facebook.com/pages/GunZi...57020674459330

Thông Tin Game
1, Max cấp 65
1, Pet ( Slik pet 95%)
2, Vũ khí pet ( 90% )
3, Thẻ bài : 99%
4, Vật Tổ 100%
5, Nước Tu luyện 100%
6, Đá Tiềm Năng - Chiến Hồn - 100%
7, Đi Boss Thế Giới - Nhận điểm Vinh dự Nâng Vật tổ 100 %
8, Chiến đấu nhận từ 30 -> 50K xu mỗi trận
9, Kinh nghiệm khi chiến đấu đánh được bằng điểm sát thương
10, Phó bản: Chuẩn Giống Zing 100%
11, Mê cung: chuẩn 100 % (gồm 40 tầng)
12, Xí ngầu 100%
13, Luyện hóa dây truyền 100%
14, Hệ thống víp 100%
15, Hệ thống thăng cấp trang bị 100%
Lỗi trong game đã được fix Đến 99%, lên cấp cực nhanh xu sài thả phang.

* Mọi đồ bán trong web shop đều có thể kiếm được trong game thông qua: phó bản, chiến đấu, mê cung, thuyền rồng, rương gà, kim tự tháp..

Event: sẽ được tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức


---------- Post added at 10:49 AM ---------- Previous post was at 12:10 AM ----------

GunZin.Net - Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash, Hỗ Trợ Khủng, Tặng ZinCode trị giá 200k VND

---------- Post added at 01:46 PM ---------- Previous post was at 10:49 AM ----------

GunZin.Net - Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash, Hỗ Trợ Khủng, Tặng ZinCode trị giá 200k VND

---------- Post added at 03:31 PM ---------- Previous post was at 01:46 PM ----------

GunZin.Net - Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash, Hỗ Trợ Khủng, Tặng ZinCode trị giá 200k VND

---------- Post added at 05:48 PM ---------- Previous post was at 03:31 PM ----------

GunZin.Net - Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash, Hỗ Trợ Khủng, Tặng ZinCode trị giá 200k VND

---------- Post added at 08:21 PM ---------- Previous post was at 05:48 PM ----------

GunZin.Net - Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash, Hỗ Trợ Khủng, Tặng ZinCode trị giá 200k VND

---------- Post added 12-02-2014 at 08:24 AM ---------- Previous post was 12-01-2014 at 08:21 PM ----------

GunZin.Net - Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash, Hỗ Trợ Khủng, Tặng ZinCode trị giá 200k VND

---------- Post added at 01:56 PM ---------- Previous post was at 08:24 AM ----------

GunZin.Net - Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash, Hỗ Trợ Khủng, Tặng ZinCode trị giá 200k VND

---------- Post added at 08:20 PM ---------- Previous post was at 01:56 PM ----------

GunZin.Net - Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash, Hỗ Trợ Khủng, Tặng ZinCode trị giá 200k VND

---------- Post added 12-03-2014 at 09:07 AM ---------- Previous post was 12-02-2014 at 08:20 PM ----------

GunZin.Net - Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash, Hỗ Trợ Khủng, Tặng ZinCode trị giá 200k VND

---------- Post added at 01:47 PM ---------- Previous post was at 09:07 AM ----------

GunZin.Net - Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash, Hỗ Trợ Khủng, Tặng ZinCode trị giá 200k VND

---------- Post added at 04:04 PM ---------- Previous post was at 01:47 PM ----------

GunZin.Net - Open 14h 2/12, Cày Cuốc Zin, War Nhận Cash, Hỗ Trợ Khủng, Tặng ZinCode trị giá 200k VND