Server Open ngày 23 tháng 11 - Phiên Bản 3.1 - Kỷ Nguyên Mới
Giới Thiệu chi tiết
Server có các tính năng sau :
- Có đầy đủ tính năng của gunny 3.1(Thẻ bài, mũi khoan)
- Đặc biệt có chức năng pet, kết hợp trang bị ( đang hoàn thiện , cập nhật ở phiên bản tiếp theo)
- Phó bản đầy đủ chuẩn zing 95%, và có nhiều phó bản lạ.
-Hệ Thống nhiệm vụ cực nhiều cho làm thả ga, cày cuốc khỏi nói.
- Trang bị phân ra 3 cấp độ, lv 1 lv 2 ( tất cả ở phó bản ), lv 3 ở phó bản và webshop.
- Phát Giftcode 1 tuần 1 lần vào chủ nhật.
-Gift code tân thủ : bao gồm 50.000 cash và item, Nhận tại trang chủ
:X

-Code tân thủ : CODETANTHU

Link Gunny: http://gunnydark.org
Link Forum : http://gunnydark.forumvi.com
Link Fanpage : http://www.facebook.com/gunnydark