LINK DOWNLOAD VÀ CHI TIẾT:

LINK ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN:


DARK LOL V1.8.1 - AUTO HỖ TRỢ CHIẾN ĐẤU LIÊN MINH HUYỀN THOẠI - 05/09/2014

[6GEM.NET] DarkLOL v1.8.1 - Auto chiến đấu Liên Minh Huyền Thoại - Tháng 12/2014
//CHỨC NĂNG :
1. Mua đồ từ xa - Hotkey L
2. Giảm 90% - 100% thời gian xuất chiêu Q - W - E
3. Hiển thị toàn bộ phạm vi, đối thủ trên MAPS (Summoners Rift)
4. Phục hồi nhanh các chiêu bổ trợ D - F
5. Hiện thị đường đi của đối phương
6. Biến về trụ nhanh - Hotkey B
7. Kết liễu lính, lính siêu cấp - Nhấn ALT+Z khi đứng gần lính.
8. Phục hồi kỹ năng Ulti R
9. Max skill Q - W - E - R khi đạt cấp 5
10. Thiết lập chức năng Auto Combo: Q - W - E - R
11. Khóa tướng nhanh khi bắt đầu trận đấu
[6GEM.NET] DarkLOL v1.8.1 - Auto chiến đấu Liên Minh Huyền Thoại - Tháng 12/2014
//UPDATE BỘ TƯỚNG [118 TƯỚNG - CHAMPIONS] :
- TỰ ĐỘNG KHÓA TƯỚNG NHANH KHI BẮT ĐẦU TRẬN ĐẤU.
- MỞ KHÓA TẤT CẢ CÁC TƯỚNG
- HỖ TRỢ TỰ LÊN ĐỒ CHO TƯỚNG MẶC ĐỊNH

[6GEM.NET] DarkLOL v1.8.1 - Auto chiến đấu Liên Minh Huyền Thoại - Tháng 12/2014
//HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT:
- Để tránh xung đột với ứng dụng, các bạn nên tắt hết các chương trình diệt Virus và Turn Off Firewall hệ thống.
- Sử dụng tài khoản của hệ thống 6GEM để đăng nhập vào Auto, Link đăng kí tài khoản : http://6gem.net/home/dang-ki.php
Đối với Win7/Win8 32bit, Phải mở ứng dụng bằng "Run as Administrators"
[6GEM.NET] DarkLOL v1.8.1 - Auto chiến đấu Liên Minh Huyền Thoại - Tháng 12/2014
Tìm kiếm File LienMinhHuyenThoai trước khi vào Game:
[6GEM.NET] DarkLOL v1.8.1 - Auto chiến đấu Liên Minh Huyền Thoại - Tháng 12/2014
[6GEM.NET] DarkLOL v1.8.1 - Auto chiến đấu Liên Minh Huyền Thoại - Tháng 12/2014

//SỬ DỤNG SCRIPT SKILLFUL - HỖ TRỢ COMBAT TRONG PVP
- Sử dụng code script .lua để sử dụng skillful kỹ năng. Hỗ trợ người chơi combat + combo skill khi phải gank team hay ở trong động Baron hoặc Rồng.
B1. CLICK VÀO "SKILLFULL COMBO"
B2. CLICK VÀO "TÌM KIẾM" ĐỂ TÌM KIẾM FILE SCRIPT (*.LUA)

[6GEM.NET] DarkLOL v1.8.1 - Auto chiến đấu Liên Minh Huyền Thoại - Tháng 12/2014

[6GEM.NET] DarkLOL v1.8.1 - Auto chiến đấu Liên Minh Huyền Thoại - Tháng 12/2014
//X2 IP MODE - X2 IP - UPDATE PHIÊN BẢN 1.8.1
- BẠN SẼ ĐƯỢC X2 IP TRONG CÁC TRẬN PvP
- NHẬP MÃ KEYGEN ĐỂ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG.
- LIÊN HỆ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ ONLINE HOẶC COMMENT BÌNH LUẬN ĐỂ ĐƯỢCC NHẬN KEYGEN

[6GEM.NET] DarkLOL v1.8.1 - Auto chiến đấu Liên Minh Huyền Thoại - Tháng 12/2014

DARKLOL AUTO - PHÁT TRIỂN ĐỘC QUYỀN BỞI 6GEM.NET COMMUNITY
Trang chủ : Http://6gem.net/
Tất cả các nguồn ứng dụng ngoài 6GEM Community đều là giả !

---------- Post added at 01:32 PM ---------- Previous post was at 01:14 PM ----------

Uppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 04:39 PM ---------- Previous post was at 01:32 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 04:51 PM ---------- Previous post was at 04:39 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 05:58 PM ---------- Previous post was at 04:51 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 12-02-2014 at 11:29 AM ---------- Previous post was 12-01-2014 at 05:58 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 11:55 AM ---------- Previous post was at 11:29 AM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 12:02 PM ---------- Previous post was at 11:55 AM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 04:42 PM ---------- Previous post was at 12:02 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 06:17 PM ---------- Previous post was at 04:42 PM ----------

upppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 07:56 PM ---------- Previous post was at 06:17 PM ----------

uppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 08:06 PM ---------- Previous post was at 07:56 PM ----------

upppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 09:30 PM ---------- Previous post was at 08:06 PM ----------

upppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 09:59 PM ---------- Previous post was at 09:30 PM ----------

upppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 12-03-2014 at 01:13 AM ---------- Previous post was 12-02-2014 at 09:59 PM ----------

upppppppppppppppppppppppup

---------- Post added at 02:57 PM ---------- Previous post was at 01:13 AM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 12-04-2014 at 12:59 PM ---------- Previous post was 12-03-2014 at 02:57 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 02:42 PM ---------- Previous post was at 12:59 PM ----------

upppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 03:33 PM ---------- Previous post was at 02:42 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 03:49 PM ---------- Previous post was at 03:33 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 04:26 PM ---------- Previous post was at 03:49 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 12-05-2014 at 02:19 PM ---------- Previous post was 12-04-2014 at 04:26 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 03:34 PM ---------- Previous post was at 02:19 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 05:35 PM ---------- Previous post was at 03:34 PM ----------

ypppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 06:45 PM ---------- Previous post was at 05:35 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp