Loa Loa Loa Loa.......................................

Thông báo " Tặng 20.000 xu cho mỗi tài khoản đăng ký mới tại Làng Vui Chơi"

Chào mừng các bạn đến với Làng Vui Chơi.
Ban quản trị Làng Vui Chơi. xin thông báo:
Bắt đầu từ 18h00 ngày 14/11/2014 những khác hàng đăng kí mới tại Làng Vui Chơi.

Thông báo " Tặng 20.000 xu cho mỗi tài khoản đăng ký mới tại Làng Vui Chơi"
thay vì nhận được 5.000 xu ban đầu, mỗi một tài khoản đăng ký mới sẽ nhận được
20.000 xu.

Thời gian bắt đầu : 18h00 ngày 14/11/2014
Thời gian kết thúc: 18h00 ngày 4/12/2014

Thông báo " Tặng 20.000 xu cho mỗi tài khoản đăng ký mới tại Làng Vui Chơi"

Thông báo " Tặng 20.000 xu cho mỗi tài khoản đăng ký mới tại Làng Vui Chơi"
Làng Vui Chơi. - Game của người Việt
Tin liên quan