Lời nói đầu :

Như đã hứa hẹn, nay BQT Long Thần Kiếm chính thức khai mở SV Thiện Nữ U Hồn

Với các tính năng chuẩn VNG , Cập nhật event , sự kiện hay và hấp dẫn

SV Cam kết k bán HT trên shóp, chỉ tham gia các HĐ thường xuyên có xác xuất nhận được HT có giá trị.
Tất cả chỉ có thể có tại Long Thần Kiếm
Kiếm Thế - Private 2014[/b][/i]
[/b][/i][/b][/font][/color][/b][/b][/b][/b][/b][/b]ALPHA TEST - 10:00 Ngày 24/01/2014
OPEN CHỦ NHẬT - 10:00 Ngày 26/01/2014

GIỚI THIỆU SERVER
THIỆN NỮ U HỒN – LONG THẦN KIẾM
THÔNG TIN MÁY CHỦTrang chủ:htto://kiemthelongthan.com
Diễn đànhtto://kiemthelongthan.com/forum

Đăng Ký:http://kiemthelongthan.com/TaiKhoan/

Yahoo hỗ trợ :
Yahoo hỗ trợ 1: hotro_longthan01.
Yahoo hỗ trợ 2: hotro_longthan02.
Yahoo hỗ trợ 3: hotro_longthan03.


TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tống kim rực lửa nhận đồng thường
Hán thủy tranh đoạt chiến
Trian quái tại tất cả các map 105,115 nhận đồng thường
Tranh đoạt lãnh thổ - nhiều phần quà hấp dẫn
Thu thập Mảnh Tuyết - Ghép Vớ đổi Nhiều Quà Hấp dẫn
Gift code Vip dành cho tân thủ gia nhập
Hệ thống thú cưỡi mới và đẹp mắt
Chuyển sinh không giới hạn.
Admin thân thiện.nhiệt tình,hỗ trợ member hết mìnhLong Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng


Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng** THÚ CƯỠI MỚI – HOÀN TOÀN VIP **
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Ô Vân Đạp Tuyết
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Đích Lô
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Tuyệt Ảnh
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Tuyết Hồn
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Ức Vân
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Bôn Tiêu
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Phiên Vũ
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Trục Nhật
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Lăng Thiên
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Hãn Huyết Bảo Mã
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Lam Kỳ Lân
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Hắc Kỳ Lân
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Tuyệt Thế Tuyết Vũ
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Hãn Huyết Thần Mã
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Bạch Lộc Lục
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Bạch Lộc Lam
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Kim Mao Sư Tử
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Lạc Đà Lông Xù (Trắng)
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Bạch Mao Sư Tử
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Hắc Mao Sư Tử
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Tự Quỳ
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Ngựa Đeo Hoa
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Tuyết Vũ Thiên Hương
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Hỏa Vũ Thiên Hương
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Ngọn Gió Sa Mạc
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Hành Giả Sa Mạc
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Lạc Đà Lông Xù (Đỏ)
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Lạc Đà Lông Xù (Lục)
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Xích Thố
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Hoàng Kim Linh Dương Giáp
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Lừa Đeo Hoa
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Thỏ Nhát Gan
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Tứ Bất Tượng
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Kim Mã Xung Kích
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Hắc Mã Cuồng Chiến
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Bạch Mã Cuồng Chiến
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Hắc Huyết Thần Ngưu
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
Hắc Mã Huyết Giác


** PHI PHONG – TRANG BỊ ĐẸP MẮT **

Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng


Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng** BỘ QUAN ẤN TỐNG KIM - VIP **
2
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
[Chiến Trường] Ngũ Trường Ấn

3
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
[Chiến Trường] Giáo Úy Ấn

4
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
[Chiến Trường] Đô Úy Ấn


5
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
[Chiến Trường] Tham Tướng Ấn

6
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
[Chiến Trường] Thống Lĩnh Ấn


7
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
[Chiến Trường] Đại Tướng Ấn


8
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
[Chiến Trường] Nguyên Soái Ấn

HỖ TRỢ GAME THỦ KHI BẮT ĐẦU THAM GIA LONG THẦN KIẾM CỰC VIP
HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC KHỦNG


Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng

- Nhận Thưởng Hàng Ngày: 5000v Bạc Khóa, 500v đồng khóa.


- GiftCode:

Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
-Tính Năng Cày Đồng Cân Bằng giữa Dân Cày và Người Nạp Thẻ: Train map 105,115 ra đồng thường và các hoạt động
Bạch Hổ Đường - Tiêu Dao Cốc - Tống Kim Qua Mỗi Ải đều kiếm được ĐỒng Thường.

Sever Cam Kết Không Chân Nguyên - Thánh Linh.

II – Hoạt Động:

- Tiêu Dao Cốc:
o Quả Huy Hoàng.
o Bông Tuyết
o Đồng Khóa
o Bạc Khóa.
- Hoàn Thành Mỗi Ải nhận : 5000 Đồng Thường


- Bạch Hổ Đường:

o Quả Huy Hoàng.
o Rương Du Long
o Bông Tuyết.
- Hoàn Thành Mỗi Ải nhận : 5000 Đồng Thường
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng


- Tống Kim:


Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
- Hệ Thống Boss Hoàng Kim:

Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng

Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng

III. Ngoài ra các hoạt động kiếm Đồng Thường khác như:

- Đổi nguyên liệu


Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng


Sau khi đã có nguyên liệu các bạn về NPC Hoạt động đổi đổi thưởng tại Đạo Hương Thôn

Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
- Train đồng thường: Khi đánh NPC tại các Map 105,115 các bạn sẽ có xác suất nhận được Tiểu Hồng Bao.
Mở Tiểu Hồng Bao ngẫu nhiên nhận được 50 đồng thường hoặc 20 đồng Thường.

Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng


IV – Trùng Sinh:

- Mở Chuyển Sinh tới lần thứ 10
- Mỗi lần chuyển sinh cần:
o 5 vạn đồng + 10 Lệnh Bài Chuyển Sinh (Sơ)
o Lệnh Bài Chuyển Sinh Sơ mua : 50 điểm Phúc Duyên.

V – các Vấn đề khác.

o Rương Tranh Đoạt Lãnh Thổ: Mở ra 100% chỉ được 100 điểm danh vọng
o Du Long : 1 ngày 1000 lần-
Hệ thống hoạt động, giải đấu + event dày đặc,Không Hoạt động nào bỏ xót - chỉ có duy nhất tại Long Thần Kiếm
*** * Big Update Cập Nhật Các Event Hiện Có Trong Server: * ***

-
[BIG UPDATE] [Event Tết Nguyên Đán] Tặng Quà Nhanh Tay - Gặp Ngay Mỹ Nữ Kiều Max
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng

-
[BIG UPDATE] Event Tết Đầu Năm 2014 - PHÚC TỆ ĐỔI QUÀ
[/color]


Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng

-
[BIG UPDATE] Event Ghép Trang Đoan Ngọ 2014

Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng

-
[BIG UPDATE] Event Tết [ Cung Hỹ Phát Tài] Chúc Phúc Cuối Năm

-
[BIG UPDATE] Chúc Phúc Đầu Năm [Mai Vàng Nở Rộ]
-
Event Chung Tay Quảng Cáo - Nhận Quà Liền Tay


-
Đầy đủ các bộ Item khủng, ấn ngựa phong phú,nhiều loại


Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng


-
Tống Kim hoàng tráng, đông vui, phần thưởng lớn.
- Chinh phục bos Hỏa Kỳ Lân.
-
Chuyển sinh không giới hạn như game kinh điển MU,
Hiệu ứng chuyển sinh cực đẹp.
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh HùngLong Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng
...
Vũ Khí Thiên Tuyệt cực khủng
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng

Set Trang bị cực khủng và đẹp mắt
Tinh Thông - Hoàn Mĩ
Long Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh HùngLong Thần Kiếm - Siêu Phẩm Kiếm Thế Private Kiếm Hiệp 2014 - Tái Ngộ Anh Hùng