Sau một thời gian dài nghiên cứu và phát triển, Chúng tôi xin ra Server Vũ Thần phiên bản mới

[TEST] Thiên Long Z - Server Vũ Thần - Điêu Văn - Miễn Phí Trùng Lâu - Long Văn

TLBBZ mở cửa TEST máy chủ phiên bản mới Vũ Thần
Open Chính thức: 3h Chiều Ngày 19/06/2014 - (Dự kiến 4~5 Ngày)


I. Thông tin về Sevrer khi Test:

- Exp: x50

- Drop: x2

- Server phát triển theo hướng: Cày Cuốc

- Chức Năng Tương Tự FPT

- Võ Hồn Nâng Cấp

- Long Văn Nâng Cấp

- Điêu văn Trùng Lâu


II. Thông Tin Về Thiên Long Z

Trang Chủ : http://wWw.ThienLongZ.Com/

Download: http://thienlongz.com/Download.php

Link Patch Cho Ai Đã Có Client 3.3 (Tuyệt Kiếm, Thần Binh, Huyền Thoại,...): http://www.mediafire.com/download/ap...hClient3.5.rar


III. Một Số Hình Ảnh Và Tính Năng Của Server

1. Chức năng Điêu Văn Trùng Lâu

[TEST] Thiên Long Z - Server Vũ Thần - Điêu Văn - Miễn Phí Trùng Lâu - Long Văn

2. Giá Cả Shop Donate

[TEST] Thiên Long Z - Server Vũ Thần - Điêu Văn - Miễn Phí Trùng Lâu - Long Văn

3. Chiến Trường Tống - Liêu - Kim

[TEST] Thiên Long Z - Server Vũ Thần - Điêu Văn - Miễn Phí Trùng Lâu - Long Văn

4. Nhiều Map Train

[TEST] Thiên Long Z - Server Vũ Thần - Điêu Văn - Miễn Phí Trùng Lâu - Long Văn