Web:http://gunny2.sytes.net:99/
Tân thủ nhận cấp 95+ thần khí full max 90+ thời trang môn phái full+trùng lâu (bán ở tô châu băng vàng mua hoa bán đi để có vàng)
exp :+10
nạp thẻ :gate 10k=200k điểm tặng