KHAI MỞ SEVER GAME DKVS 2 ỔN ÐỊNH LÂU DÀI FREE KNB 10H 24/11
TRANG CHỦ: http://tienhiepkiem.com
ÐANG KÝ: http://tienhiepkiem.com/user/dang-ky/
*GIFTCODE KHI VÀO GAME:
-Lên cấp 46
-Bộ đồ cam cực phẩm [TRUYỀN THUYẾT] x40
-Nhận 10 viên x10 EXP
-Nhận 2 viên x20 EXP
-Nhận 500 Cường Hóa Tinh
-Nhận 500 Tọa kỵ luyện thú dan
-Nhận 100tr Ðồng Khóa
*Cách kiếm KNB:
-Map TRAIN Vàng (KNB) : Tất cả quái ở VẠN KIẾP CỐC
*TOP LỰC CHIẾN:
-Top 1: 3.000.000 KNB
-Top 2: 1.000.000 KNB
-Top 3: 500.000 KNB
*TOP LEVEL,THÚ CƯỠI:
-Top 1: 2.000.000 KNB
-Top 2: 1.000.000 KNB
-Top 3: 500.000 KNB
*Khuyến mãi khai mở sever: X2 tỉ lệ nạp card
-Tỉ lệ KM 10k=200.000 KNB
TRANG CHỦ: http://tienhiepkiem.com
ÐĂNG KÝ: http://tienhiepkiem.com/user/dang-ky/