[VoLam-GameVn.com]OPEN VÕ LÂM CTC - 17h NGÀY 04/12/2014 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!!
CHÍNH THỨC OPENBETA: 17H - Ngày 4/12/2014.
Đua Top 17H - Ngày 4/12/2014 , Đến 17h Ngày 6/12/2014 . Phần Thưởng Xem Tại Trang Chủ


- Hổ Trợ Tân Thủ -
- Nhận Cấp 31 -
- 1 Sét Kim Phong & Ngựa 6x –
- Cấp 80 Nhận Skill Free 1 Skill –
- X2 Exp 2 Giờ –
- Kỹ Năng Hổ Trợ Luyện Công Đến Cấp 130 -
- Free 3 Lần Tẩy Tủy

Thông Tin Server :
- Phiên Bản CTC
- Hệ Thống Kỹ Năng 90
- Hệ Thống PostItem
- Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - nhu Tình - Hiếp Cốt
- Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
- Hệ Thống Bang Hội
- Hệ Thống Kênh Chat

[VoLam-GameVn.com]OPEN VÕ LÂM CTC - 17h NGÀY 04/12/2014 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!!

Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Công Thành Chiến . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


---------- Post added at 02:59 PM ---------- Previous post was at 11:58 AM ----------

[VoLam-GameVn.com]OPEN VÕ LÂM CTC - 17h NGÀY 04/12/2014 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!!

Hỗ trợ Tân thủ:

- Hổ trợ Kỹ năng lv 130, máu Khuyến mãi giá 5 lượng.

-Level 31.

-2h x2 Exp. x2 Skill

-Set Kim Phong

-Ngựa Túc Sương.

-Free 1 Skill 90

-Free 3 Lần Tẩy Tủy


---------- Post added at 03:48 PM ---------- Previous post was at 02:59 PM ----------

[VoLam-GameVn.com]OPEN VÕ LÂM CTC - 17h NGÀY 04/12/2014 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!!

Hỗ trợ Tân thủ:

- Hổ trợ Kỹ năng lv 130, máu Khuyến mãi giá 5 lượng.

-Level 31.

-2h x2 Exp. x2 Skill

-Set Kim Phong

-Ngựa Túc Sương.

-Free 1 Skill 90

-Free 3 Lần Tẩy Tủy


---------- Post added at 04:47 PM ---------- Previous post was at 03:48 PM ----------

OPEN VÕ LÂM GVN - 17h NGÀY 04/12/2014

[VoLam-GameVn.com]OPEN VÕ LÂM CTC - 17h NGÀY 04/12/2014 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!!

Hỗ trợ Tân thủ:

- Hổ trợ Kỹ năng lv 130, máu Khuyến mãi giá 5 lượng.

-Level 31.

-2h x2 Exp. x2 Skill

-Set Kim Phong

-Ngựa Túc Sương.

-Free 1 Skill 90

-Free 3 Lần Tẩy Tủy


---------- Post added at 06:00 PM ---------- Previous post was at 04:47 PM ----------

Vào Đi Các Bạn , Chút Các Bạn Chơi Vui Vẻ !!!!!!!!!!!!!!!!

---------- Post added at 10:47 PM ---------- Previous post was at 06:00 PM ----------

OPEN VÕ LÂM GVN - 18h NGÀY 04/12/2014

[VoLam-GameVn.com]OPEN VÕ LÂM CTC - 17h NGÀY 04/12/2014 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!!

Hỗ trợ Tân thủ:

- Hổ trợ Kỹ năng lv 130, máu Khuyến mãi giá 5 lượng.

-Level 31.

-2h x2 Exp. x2 Skill

-Set Kim Phong

-Ngựa Túc Sương.

-Free 1 Skill 90

-Free 3 Lần Tẩy Tủy


---------- Post added 12-05-2014 at 09:48 AM ---------- Previous post was 12-04-2014 at 10:47 PM ----------

OPEN VÕ LÂM GVN - 18h NGÀY 04/12/2014

[VoLam-GameVn.com]OPEN VÕ LÂM CTC - 17h NGÀY 04/12/2014 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!!

Hỗ trợ Tân thủ:

- Hổ trợ Kỹ năng lv 130, máu Khuyến mãi giá 5 lượng.

-Level 31.

-2h x2 Exp. x2 Skill

-Set Kim Phong

-Ngựa Túc Sương.

-Free 1 Skill 90

-Free 3 Lần Tẩy Tủy


---------- Post added at 09:17 PM ---------- Previous post was at 09:48 AM ----------

OPEN VÕ LÂM GVN - 18h NGÀY 04/12/2014

[VoLam-GameVn.com]OPEN VÕ LÂM CTC - 17h NGÀY 04/12/2014 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!!

Hỗ trợ Tân thủ:

- Hổ trợ Kỹ năng lv 130, máu Khuyến mãi giá 5 lượng.

-Level 31.

-2h x2 Exp. x2 Skill

-Set Kim Phong

-Ngựa Túc Sương.

-Free 1 Skill 90

-Free 3 Lần Tẩy Tủy


---------- Post added 12-06-2014 at 09:20 AM ---------- Previous post was 12-05-2014 at 09:17 PM ----------

OPEN VÕ LÂM GVN - 18h NGÀY 04/12/2014

[VoLam-GameVn.com]OPEN VÕ LÂM CTC - 17h NGÀY 04/12/2014 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!!

Hỗ trợ Tân thủ:

- Hổ trợ Kỹ năng lv 130, máu Khuyến mãi giá 5 lượng.

-Level 31.

-2h x2 Exp. x2 Skill

-Set Kim Phong

-Ngựa Túc Sương.

-Free 1 Skill 90

-Free 3 Lần Tẩy Tủy


---------- Post added at 03:43 PM ---------- Previous post was at 09:20 AM ----------

OPEN VÕ LÂM GVN - 18h NGÀY 04/12/2014

[VoLam-GameVn.com]OPEN VÕ LÂM CTC - 17h NGÀY 04/12/2014 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!!

Hỗ trợ Tân thủ:

- Hổ trợ Kỹ năng lv 130, máu Khuyến mãi giá 5 lượng.

-Level 31.

-2h x2 Exp. x2 Skill

-Set Kim Phong

-Ngựa Túc Sương.

-Free 1 Skill 90

-Free 3 Lần Tẩy Tủy