Với bất kỳ phong tục hay lễ lạt nào từ xưa đến nay, người Việt ta vẫn luôn nói là phải xem ngày xem giờ để mọi việc được trơn tru, may mắn. Người thì tìm thầy bói, người tìm nhà tướng số, người lại tự học tự xem, … có thời gian việc xem ngày giờ: hôn thú, cưới hỏi, xây nhà, dựng mộ, hạ táng, khai trương, … bị coi là mê tín dị đoan.

Nhưng dù trải qua bao năm tháng, cái phong tục xem ngày giờ, xem tương xứng … vẫn được thực hiện, vẫn tiếp tục đến nay ngay cả Lịch Vạn Sự , lịch vạn sự 2014 hay cho các năm vẫn được in ấn và phát hành rộng khắp.

Ngày tốt ngày xấu, ấy từ ngàn xưa vẫn được coi trọng

Thuở xưa, niềm tin vào đạo, quỷ thần phật thánh mạnh mẽ trong tâm trí hầu hết mọi người thì việc xem ngày giờ hết sức quan yếu và tỉ mỉ. Các triều đại phong kiến vẫn có “ Khâm Thiên Giám ” chuyên trách thực hành việc tính ngày giờ các việc trọng đại, ban hành “ Hiệp kỷ lịch ” bằng Hán tự để người đọc sách dựa trên ấy mà chọn thời giờ.
Xem ngày kén giờ trong phong tục Việt Nam
Xưa các vua chúa cũng rất tôn trọng việc xem thời giờ, xem lịch vạn sự để thực hiện các nghi thức, tế lễ trọng đại như: Ngày đăng ngôi, ngày hạ táng, ngày phong hậu, phong phi, Lễ tế trời đất, … tất tật mọi việc đều cần cả một ban bề coi cát hung cẩn trọng.

Ngay như nhà dân thường, việc xem giờ để ma chay cưới hỏi, đặt móng làm nhà, cất nóc hạ ngói, … thời xưa còn cần mời cả thầy tính toán về xem cẩn thận.

Nay, Hiệp kỷ lịch thay tên gọi ấy là Lịch Vạn Sự, lịch vạn sự 2014 cũng đã được phổ thông ở khắp nơi cho mọi người nhưng càn khôn, trời đất âm dương lại muôn ngàn biến ảo, con người vẫn sợ mà cần đến những người hiểu biết tính toán ngày giờ cát hung để được an lành, may mắn.