Trang chủ: http://chinhphucvumon.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/chinhphucvumon.egame
Google Play: http://goo.gl/CUCXRy

Các bạn thân mến,
Để tăng tính hấp dẫn cho sự kiện Truy lùng đá quý cũng như giúp đỡ các bạn nào chưa gom góp, tích lũy đầy đủ Ngọc đỏ đổi đồ. Chinh Phục Vũ Môn quyết định sẽ tặng cho các bạn thêm Trái tim và Ngọc Đỏ.
Cụ thể như sau.
*Trái tim
Từ 11h00 - 12h00 sáng, khi click vào biểu tượng Quà tặng trên Giao diện chính, các bạn sẽ được nhận 50 trái tim.
Nhận quà tặng đúng giờ, thêm ngọc thêm vui!
Biểu tượng Quà tặng
Nhận quà tặng đúng giờ, thêm ngọc thêm vui!
*Ngọc Đỏ
Từ 20h00 - 21h00 tối, khi click vào biểu tượng Quà tặng trên Giao diện chính, các bạn sẽ được nhận 50 Ngọc Đỏ.
Nhận quà tặng đúng giờ, thêm ngọc thêm vui!
Biểu tượng Quà tặng

Nhận quà tặng đúng giờ, thêm ngọc thêm vui!
Xem thông tin chi tiết sự kiện tại: Truy lùng đá quý