Mã:
Chính Thức Khai Mở Vào Lúc 3 giờ chiều ngày 21/6/2014
Trang Chủ:http://jxdevuong.sytes.net/
Yahoo Hỗ Trợ: jxdevuong.hotro
Hỗ Trợ Tân Thủ 1 SÉT TỮ MÃNG BAO GỒM VŨ KHÍ LV 100 + 50 VẠN LƯỢNG ĐỂ BÔN TẨU GIANG HỒ

Tính Năng Nổi Bật Của Server
+ Hệ Thống Auto in Game

+ Đại chiến bang hội , Nâng Cấp Bang Hội

+ Công Thành Chiến ( Chuẩn VNG )

+ Nhiệm Vụ Săn Boss Ra Xu

+ Hệ Thống Bang Hội (Hiển Thị Rank)

+ Tích Lũy Bang Hội

+ Hiệu ứng danh hiệu đầy đủ hoàn chỉnh

+ Event Năm Mới ( Phần Thưởng Xu Radom Bảo Rương Xích Lân )

+ Event Ghép Áo Năm Mới

+ Event Ghép Hoa

+ Tính Năng Bang Hội: Có Bang Chủ - Trưởng Lão – Đường Chủ - Thành Viên. Full Bang

+ Hệ Thống Trang Bị: Kim Phong, An Bang, Định Quốc, Xanh, Nhu Tình,Hiệp Cốt....

+Trang Bị Tử Mãng,Kim Ô, Bạch Hổ , Xích Lân

+Hệ Thống Nâng Cấp Trang Bị Từ Tử Mãng ->Kim Ô -> Bạch Hổ -> Xích Lân

+ Exp Phân Bố Đều

+Phân Biệt Kênh Chát Rõ Ràng

+ Thú cưỡi : Ngựa 8x , Phi vân , bôn tiêu , phiêu vũ , Xích Long Câu , Siêu Quang , Cọp , Ngựa Víp VNG ....

+Nhận Free Skill 90 , 120 , 150 tại NPC môn phái ĐUA TOP VÀ PHẦN THƯỠNG ĐUA TOP
- Thời gian Open đua top từ ngày 21/6 Lúc 3h Trưa đến 3 giờ trưa ngày 22/6 Kết Thúc Đua Tóp. tính chuyển sinh ko tính lv


- Top 1: 1 SÉT BẠCH HỔ Tùy Chọn + Xích Long Câu:- Top 2: 1 Sét Bạch Hổ Tùy Chọn + 1 Phiên Vũ- Top 3: 1 Sét Bạch Hổ Tùy Chọn + 1 Bôn Tiêu- Top 4: 1 Sét Bạch Hổ Tùy Chọn Không Có Vũ Khí- Top 5 - 10: 5 Lệnh bài Bạch Hổ


[3 Giờ 21/6] Khai Mở Chính Thức JX Đế Vương - Thỏa Chí Tung Hoành - Thỏa Sức PK

[3 Giờ 21/6] Khai Mở Chính Thức JX Đế Vương - Thỏa Chí Tung Hoành - Thỏa Sức PK

[3 Giờ 21/6] Khai Mở Chính Thức JX Đế Vương - Thỏa Chí Tung Hoành - Thỏa Sức PK

[3 Giờ 21/6] Khai Mở Chính Thức JX Đế Vương - Thỏa Chí Tung Hoành - Thỏa Sức PK

---------- Post added at 02:04 PM ---------- Previous post was at 01:53 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 02:11 PM ---------- Previous post was at 02:04 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 02:15 PM ---------- Previous post was at 02:11 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 02:27 PM ---------- Previous post was at 02:15 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppp