ĐOẠT MỆNH KIẾM - HƯỚNG ĐI MỚI CHO KIẾM THẾ PRIVATE - VUI HÈ 2014


OPEN CHÍNH THỨC 14h00 NGÀY 22/06/2014


HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC KHỦNG - VÀO PK - GIẢI TRÍ THẢ GA[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06

Trang Chủ : doatmenhkiem.net
Đăng Ký : http://doatmenhkiem.net/quanly
Hỗ Trợ Yahoo : hotro.doatmenhkiem

Download : http://doatmenhkiem.net/?page=download

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06


[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06THÔNG TIN [ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06


[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Phiên Bản ver2.6 giao diện long môn phi kiếm

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + EXP x 1000 VNG

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Money x 1000 VNG

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Donate : 10k = 30 vạn

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Hệ thống chống Hack, Bug

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Skill chuẩn VNG ( Đặc biệt không dame ảo 100% )

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + PHỤ TU 11 PHÁI , NAM VÀO NGA MY, NỮ VÀO THIẾU LÂM
[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06


[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Tham gia Tống Kim đạt 3000 điểm sẽ nhận được vật phẩm Ép đồ Sát Thần

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06HỖ TRỢ TÂN THỦ : [ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06
[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Level 120 max Level 150 ( Trùng Sinh về Level 120, EXP X 10000 Vinagame )

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + 800 HTB ( Vũ Khí Thần Sa )

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + 2 Ức Bạc Khóa

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + 4000 Vạn Đồng Khóa

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + 2500 Tiền Du Long

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Pet 4 Skill

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Ngựa Vip di hình hoán ảnh + kháng

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + 3 túi 24 ô vĩnh viễn

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + 1 SET 10x + 16

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + 1 SET Bá Vương

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Lệnh bài rương 2


[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Train Đồng :


[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06
[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Map 115 : 5 đồng/quái riêng map Tàn Tích Cung A Phòng, Đào Hoa Nguyên : có Linh Hồn Tu Luyện

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Map Tần Lăng 2 : 10 đồng/ quái, Tần Lăng 3 : 20 đồng/quái , Tần Lăng 4: 30 đồng/quái


[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Đánh npc trong Tống Kim nhận được 200 đồng/npc

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Bạch Hổ Đường : qua ải nhận 2 vạn đồng

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + BHD, TDC đánh quái nhận vật phẩm đổi đồng : 5 vật phẩm/ 2 vạn

[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Tống Kim Top 1 - 20 :

Top 1 : 15 vạn đồng

Top 2 : 10 vạn đồng

Top 3 : 5 vạn đồng

Top 4 - 10 : 3 vạn đồng

Top 10 - 20 : 1 vạn đồng


[ DOATMENHKIEM.NET ] - Kiếm Thế Vui Hè 2014 _ Tặng Đồ Bá Vương - Vào PK & PK - 22/06 + Săn Boss:

Tần Thủy Hoàng, Hỏa Kỳ Lân, Hắc Kỳ Lân : Tiêu diệt nhận 40 vạn đồng, HTB ...

55, 75, 95 : Chân Nguyên Tu Luyện Đơn, Thánh Linh Bảo Hạp...


+ Hoạt Động Cơ Bản

- Tranh Đoạt Lãnh Thổ : 4 lần /tuần ( thứ 3, 5 , 7, chủ nhật)

- Thi Đấu Môn Phái : thứ 2 , 6

- Shop Nhiệm Vụ Truy Nã (Mua Vật Phẩm Vip) [ Truy nã không cần 20 Uy Danh ]---------- Post added 06-22-2014 at 07:21 AM ---------- Previous post was 06-21-2014 at 05:21 PM ----------

http://kenhgamez.com/bai-viet/3924-d...html#post15223