BQT Mu Thanh Niên xin thông báo.
Nhằm tạo 1 sân chơi đông vui và hấp dẫn hơn .
1.Hỗ trợ game thủ mới gia nhập server Devill -Mu thanh Niên
_Khởi tạo nhân vật nhận 20 lần reset và 10k Gcoin KM.
* Bán Wing 1 tại Shop NPC Gual Arena
Mu Thanh Niên - Hỗ trợ game thủ mới gia nhập Server DeVill - Mua tk mu khác!

2.Ưu tiên những Game Thủ Từ Mu Khác chuyển qua Mu Thanh Niên
_Tặng 50 lần reset và 1 set item Ecel
*Diều kiện. Chụp ảnh nhân vật đang chơi tại mu khác gửi cho yahoo Admin hoặc post lên diễn đàn*

* Pm yahoo admin: tienminhld để nhận
Mu Thanh Niên -Hỗ trợ game thủ

http://muthanhnien.com
http://diendan.muthanhnien.com