LONGVUONGKIEM.COM ---------- 20h - 26/1/2014!

Gửi các anh em không phải thành viên của FGT có thể theo dõi kĩ nhé!
Trang chủ: longvuongkiem.com
Diễn đàn: diendan.longvuongkiem.com
! Cùng nhau đua top tranh tài nào! Kiếm thế vẫn chưa đến hồi kết thúc! Chờ đợi tất cả anh ém!

THông báo là KM hẳn 150% cho n máu lửa nhé tiền k phải là vấn đề ở game! mà qtrongj ở sự thoải mái của cộng đồng!
Chúc anh em năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng!