Kiếm Thế - Private 2014
KIẾM THẾ VÔ SONG

KiemTheVoSong.Net
oOOo -- oOOo -- oOOo


Alpha Test 19h Ngày 23/01/2014
Open Beta 19h ngày 29/01/2014

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 THÔNG TIN KIẾM THẾ VÔ SONG - KIẾM THẾ CÀY CUỐC

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014Thông Tin Cơ Bản

  • Trang Chủ : KIEMTHEVOSONG.NET
  • Diễn Đàn : DIENDAN.KIEMTHEVOSONG.NET

Cam Kết: Phát triển lâu dài, không hack, lag! Hỗ trợ nhiệt tình, 24/24 !!

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014


[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Hỗ Trợ Tân Thủ

+ Nhận ngay Cấp 110
+ 3000 NHHT Làm NV 110
+ Một cây đồ long đao học skill 150
+ 100 vạn đồng khóa
+ 500 vạn bạc khóa
+ Ngựa phiên vũ
+ Hiệp Khách Lệnh (Nhận Set Hiệp Khách +8 Vũ Khí Môn Phái +14)
+ Vũ Khí Luyện Hóa Đồ
+ 3 Túi 20ô

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Nhận Thưởng Online

+ Đồng khóa
+ Bạc khóa
+ Bánh Kinh nghiệm
+ chân nguyên tu luyện
+ Thánh linh bảo hạp hồn

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Nhận Thưởng Thăng Cấp

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014

Giftcode Facebook

+ Bí tịch
+ Đồng khóa
+ Bạc khóa
+Tiên thảo lộ x2 kinh nghiệm
+ Đá cường hóa
+ Ngựa Vip 7 ngày sử dụng
+ Tinh thạch luyện hóa chân vũ[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014Tống kim : ( Hạn chế Bot mạng )
  • 1 Bản đồ duy nhất ( Dã Dụ Quan )
  • Không Party kéo xe
  • Train NPC 1 điểm danh vọng
  • Giới hạn danh vọng tài phú cấp 8
  • Boss Hỏa Kỳ Lân trong chiến trường

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Phần thưởng :
+ Kinh nghiệm khủng
+ Bột mì ( sự kiện nấu bánh ngày tết )
+ Huyển tinh
+ Chiến trường lệnh ( Mua Đồ Trong Shop Chiến Trường)
+ Tinh thạch phượng hoàng
+ Top 1- 5 nhận Tiền Xu
+ 3000 điểm nhận 5000 đồng thường
[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Bạch Hỗ Đường : Mỗi ngày 3 lần
[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Phần thưởng :
+ Kinh nghiệm khủng
+ Bột mì ( sự kiện nấu bánh ngày tết )
+ Huyển tinh
+ Tinh Thạch Phượng Hoàng ( Cường hóa chân vũ)
+ Bạch Hổ Lệnh ( Mua đồ trong shop Bạch Hổ)
+ Qua Ải Nhận Đồng Khóa
[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Tiêu Dao Cốc : Mỗi ngày 3 lần
[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Phần thưởng :
+ Kinh nghiệm khủng
+ Bột mì ( sự kiện nấu bánh ngày tết )
+ Huyển tinh
+ Tinh Thạch Phượng Hoàng ( Cường hóa chân vũ)
+ Tiêu Dao Lệnh ( Mua đồ trong shop Tiêu Dao)
+ Qua Ải Nhận Đồng Khóa

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Thiên Huỳnh Cung, Vạn Hoa Cốc : Mỗi ngày 3 lần
[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Phần thưởng :
+ Kinh nghiệm khủng
+ Bột mì ( sự kiện nấu bánh ngày tết )
+ Huyển tinh
+ Tinh Thạch Đoạn Hải ( Cường hóa chân vũ)
+ Phó Bản Hoàng Kim Lệnh ( Mua đồ trong shop Phó Bản)
[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Tần Lăng, Boss Tần Thủy Hoàng : Mỗi ngày 2 Giờ Train
[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Phần thưởng :
Train :
+ Kinh nghiệm khủng
+ Mảnh ghép vũ khí Sát Thần
Tiêu diệt boss :
+ Bột mì ( sự kiện nấu bánh ngày tết )
+ Huyển tinh
+ Tinh Thạch Đoạn Hải ( Cường hóa chân vũ)
+ Phó Bản Hoàng Kim Lệnh ( Mua đồ trong shop Phó Bản)
Kết thúc Boss nhận vật phẩm vip
[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Săn Boss Hải Tặc : Mỗi ngày 6 Boss
[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Phần thưởng :
+ Danh bổ lệnh dùng để mua các vật phẩm trong shop Hải Tặc[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 HỆ THỐNG BOSS HOÀNG KIM

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Thời Gian Xuất hiện :
Boss 9x: 2h , 9h30, 15h30, 19h30, 22h30

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Phần thưởng :
+ Các loại Bí Kíp 150
[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Big Boss

Hỏa Kỳ Lân : 13h ( Tàn tích cung A Phòng )
Hắc Kỳ Lăn : 17h ( Sắc Lặc Xuyên )
Lam Kỳ Lân : 13h ( Đôn Hoang Cổ Thành )

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Phần thưởng :
+ Mật tịch 150 , Tiền Xu , Mặt Nạ , Thú Cởi Hỏa Kỳ Lân
+ Người kết thúc nhận được Ỷ Thiên kiếm ( Mật tịch cấp 150)

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
+ Câu cá giải trí
+ Nấu bánh ngày tết
+ Ghép Tranh Giáp Ngọ
+ Giải Cứu heo con
[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Phần thưởng : Huyền Tinh, Kinh Nghiệm Trang Bị , Vật Phẩm vv ( chi tiết xem tại diễn đàn Kiếm Thế Vô Song )


[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 CHƯƠNG TRÌNH CÀY (Đồng|Bạc|Xu)
- Train quái rớt Huyền Tinh Cấp 7
- Cắm chuột Train Quái ở Map 115 nhận Đồng Thường ( 1 đồng / 1 quái)
- Vật phẩm Tiêu Dao Cốc đổi Bạc Thường
- Thương Hội , Săn Boss , Tống Kim nhận Xu
[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 TIỀN TỆ TRONG GAME
- Đồng Thường , Đồng Khóa sử dụng trong Kỳ Trân Cát
- Tiền Xu sử dụng trong Shop Xu
- Các loại lệnh bài sử dụng trong shop lệnh bài

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014 Hệ Thống Trao Đổi
- Đồng Thường Tiền Xu
- Vật phẩm tiêu dao cốc --> Bạc Thường
- Vật phẩm tiêu dao cốc --> Bạc Khóa
- Vật phẩm tiêu dao cốc --> Bạc thường

Thú Cỡi Mới

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014
Event Mới Giờ Hạnh Phúc ( Happy Hour )

[KiemTheVoSong.Net] Chính Thức Open : 19h Ngày 29/09/2014 - Phiên Bản 2014