- Giới Thiệu:

Trang chủ: http://ngaothebatbothien.com/

Đăng Ký: http://id.ngaothebatbothien.com

Diễn Đàn: http://diendan.ngaothebatbothien.com

Facebook: https://www.facebook.com/batbothien

Tải Game: http://diendan.ngaothebatbothien.com/threads/1-Trung-Tam-DownLoad?p=1#post1

- Thông Tin Server OPEN 24/6/2014:


 • Server cày cuốc - Săn vật phẩm
 • Drop x 50
 • Exp x 10
 • Bảo trì định kỳ 00:00h - 00:30h hằng ngày


- Hệ thống :


 • Thăng cấp Ám khí - Long văn - Võ hồn - Thần Khí
 • Skill mới
 • Thời trang mới
 • Thú cưỡi mới
 • Phụ bản phong phú
 • Event tổ chức thường xuyên
 • Các map train - săn đồ pk hấp dẫn - cạnh tranhYahoo hỗ trợ : ngaothe_batbothien@yahoo.com.vn


- Một vài hình ảnh của Server

TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6

TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6
TLBB Ngạo Thế Open Ngày 24/6