BQT DKVS 2 Thiên Giới Xin THông Báo :
Chính thức khai mở server ALPhatest THiên Mệnh
Trang Chủ : http://thiengioi.ddns.net/
Khi Đến Vơi Máy Chủ Đang Test Các Bạn Sẽ Nhận Được Quà Để Tham gia test cùng người chơi khác gồm có :
- 1 bộ trang bị hiên viên :
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh AlPhaTest Trang Bị Mới Lạ , Hấp Dẫn .
- 999.999.999 KNB
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh AlPhaTest Trang Bị Mới Lạ , Hấp Dẫn .
Các Bạn Tham gia thương thành để mua những món nguyên liệu và vào luyện hóa để Lên đồ .
- Trang Bị Chân Tiên :
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh AlPhaTest Trang Bị Mới Lạ , Hấp Dẫn .
- Thương Thành , luyện hóa đa dạng
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh AlPhaTest Trang Bị Mới Lạ , Hấp Dẫn .
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh AlPhaTest Trang Bị Mới Lạ , Hấp Dẫn .
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh AlPhaTest Trang Bị Mới Lạ , Hấp Dẫn .