BQT ThienGioi.ddns.net xin thông báo :
S3.Thiên Mệnh Sẽ Khai Mở Vào 15:00 9/12/2014

Trang Chủ: http://s2-ThienGioi.ddns.net
Tỉ Lệ Nạp Thẻ 10.000 VND = 40.000 KNB
KHUYẾN MẠI 100% Thẻ CÀO đến hết ngày 10/12/2014

1. Hỗ Trợ Tân THủ Vip
- Lên Ngay Level 67
- 1 Chuyển Sinh Bài Level 1
- 1 Kỵ Chuyến
- 5 Túi Bảo Thạch Cấp 6 .
- 10 Kinh Nghiệm Đan x10
- 300 Cường hóa tinh hoa
- 300 Cường Hóa Tinh
- 1 Bộ Hoàng Kim 6x
- 2 Ngoại Trang Cuồng Minh Thời( Nam - Nữ)
- 1 vip thanh đồng
- 500k đồng không khóa
- 50 toạ kỵ luyện thú đan
- 1 pet khủng

2.Giá trị khuyến mại:
+ Tạo nhân vật lên ngay level 67 và nhận 1 set 6x
+ Nhiệm vụ vận tiêu hằng ngày
+ x2 Exp Free
+ Giới hạn cấp 10.000
+ Nhiều sự kiện đua top , cày level hấp dẩn
+ Hệ thống phó bản mới đặc sắc
+ Hệ thống thú cưởi mới
+ Hệ thống pet mới

3.Hoạt Động Hằng Ngày
- Map train KNB tại tất cả các map
- Map train EXP tại thiên sơn tuyết nguyên
- Long Thành Chiến diễn ra tất cả các ngày trong Tuần
- Vô Song Chiến Trường diễn ra tất cả các ngày trong Tuần
- Trận Doanh
- Lăng Tự
- Lôi Đài Tỉ Võ

4. Thông Tin Server
- Đã Cập Nhật Thêm Chức Năng Chuyển Sinh
-Nhiều Trang Bị Mới Lạ Như
+ Đồ Kiếp
+ Hoàn Mỹ
+ Vương Giả
+ Đế Tôn
+ Thiên Cương
+ Thần đế
+ bán tiên
+ Chân Tiên
+ Hiên Viên ==> Trang Bị Chuyển sinh từ trang bị 100 xuống lại level 40 .

Ngọc Khảm Mới Lạ Như :
- Ngọc Chân Tiên
- Ngọc Đế Tôn
- Đấu thần
- Vương Giả
- Phú Hào
- Dũng Giả

5.Hoạt Động Hằng Tuần !
+ Event do BQT và mod tổ chức
+ Bang Hội Tinh Anh
+ Thiếu Niên Anh Hùng

6.Thông tin server :

- Khi các bạn vào game sẽ lên trực tiếp cấp 6x và train một số quái tại bãi train sẽ lên ngay level 100 > .
- 3 Bãi Train Exp :
+ Vô Lượng Sơn
+ Vạn Kiếm cốc
+ Đại Tống Biên Cương
Hệ Thống Boss sẽ liên tục ra mắt để các bạn có thể săn liên tục !

Một Số Hình Ảnh :

[/COLOR][DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[/COLOR][DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr
[DKVS2] Chính Thức OPenBeta Máy Chủ Thiên Mệnh Vào 15:00 9/12 . Đua Top Hấp Dẫn , Tr

[B][COLOR="#FF0000"]Trang chủ : http://ThienGioi.ddns.net
Link đăng ký : http://s2-ThienGioi.ddns.net/ID
Link fanpage : https://www.facebook.com/pages/Long-...1090403?ref=hl