- Giới Thiệu:

Trang chủ: http://ngaothebatbothien.com/

Đăng Ký: http://id.ngaothebatbothien.com

Diễn Đàn: http://diendan.ngaothebatbothien.com

Facebook: https://www.facebook.com/batbothien

Tải Game: http://diendan.ngaothebatbothien.com/threads/1-Trung-Tam-DownLoad?p=1#post1

- Thông Tin Server OPEN 24/6/2014:


 • Server cày cuốc - Săn vật phẩm
 • Drop x 50
 • Exp x 10
 • Bảo trì định kỳ 00:00h - 00:30h hằng ngày


- Hệ thống :


 • Thăng cấp Ám khí - Long văn - Võ hồn - Thần Khí
 • Skill mới
 • Thời trang mới
 • Thú cưỡi mới
 • Phụ bản phong phú
 • Event tổ chức thường xuyên
 • Các map train - săn đồ pk hấp dẫn - cạnh tranhYahoo hỗ trợ : ngaothe_batbothien@yahoo.com.vn


- Một vài hình ảnh của Server

Hot Hot TLBB Mới nhấtHot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất

Hot Hot TLBB Mới nhất
Hot Hot TLBB Mới nhất