Máy ngày tết mà ngồi cày cuốc thì vl :gtgach: có Sv nào nhanh gọn lẹ k :gtlol: