Lời Mở Đầu
-Hướng phát triển: CTC--> SHXT--> TNGH. Tìm lại máu private trước tình hình PB CTC Open ồ ạt.
-Ko Kéo Xe.Giới Hạn 3 Acc/1 PC khi Open.
-Hệ Thống Skill: 9x, 12x, 15x(Nếu Cần).
-Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh--> Nhu Tình,Hiệp Cốt--> Ang Bang, Định Quốc--> HKMP---> Item Tím.
-Damg Chuẩn, Skill Hỗ Trợ Lẫn Nhau.
-Team Admin nhiệt tình.

Trang Chủ: www.sonhaxatac.net
Diễn Dàn: http://diendan.sonhaxatac.net/forum.php
Yahoo Hỗ Trợ: gm_sonhaxatac
Fanpage: Xem Tại Trang Chủ.


Thời Gian Test: 10/12 --> 13h 14/12/2014.
Thời Gian Open: 14h 14/12/2014
Thời Gian Đua TOP: 14h 14/12--> 14h 16/12/2014.


+Hỗ Trợ Tân Thủ:
60 Skill Mộng Diệp, Máu Free Đến 9x.
-Hỗ Trợ Level 20, 6h x2 Exp.
-Level 30: 4 Món Kim Phong.
-Level 40: 2 Món Kim Phong.
-Level 50: 2 Món Kim Phong.
-Level 60: 2 Món Kim Phong.
-Level 80: Skill 9x Free.

+Phần Thưởng Đua Top:
Thời gian đua TOP: 14h 14/12--> 14h 16/12/2014.
●TOP 1: 1 Bôn Tiêu+ 1500 Xu.
●TOP 2: 1 Phi Vân+ 1000 Xu.
●TOP 3: 1 Chiếu Dạ+ 1000 Xu.
●TOP 4-->6: 1 Ngựa 8x+ 800 Xu.
●TOP 7-->10: 1 Ngựa 8x+ 500 Xu.
●TOP 1 MÔN PHÁI: 1 Ngựa 8x.

Những nhân vật nhận Top Server rồi sẽ không nhận được TOP môn phái và phải nhường lại cho TOP môn phái kế tiếp.
Top Bang Hội: 3 Bang Lập Đầu Tiên của Server sẽ nhận được 500 Xu, người nhận thưởng là Bang Chủ.
Chú ý:
-Trong thời gian đua TOP, Off tất cả các hoạt động, Event, chỉ mở Boss Sát Thủ và Tống Kim(Ko Exp), không dùng được Tiên Thảo Lộ, x2 Skill.

+Giới Thiệu Server.
-Bày Bán, Post Item Kênh Chat Chuẩn VNG.
-Bang Hội Chuẩn, Phân Quyền, Đổi Tên, Phát Lương.
-Công Thành 3 Trụ, Chiếm thành thu thuế.
-Tống Kim Chuẩn VNG, Bấm dấu ~ để mở Bảng Xếp Hạng, Shop Thuốc Lắc Chuẩn VNG.
-Đính Tháo Trang Bị (new version )
-Tìm Tọa Độ Mini Map
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc, Hiệu Ứng Chuẩn.
-Skill Level 10, 30, 60 Hỗ Trợ Skill 9x.
-Hệ Thống Skill 90, 120...Chuẩn VNG.
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt -HKMP - Item Tím.
-Auto Như Auto VL, train cực cool: Theo Sau(Ko Kéo Xe), Quây Quái, Tự Động Phù, Lọc Event.

-Ép Trang Bị Tím tại thợ rèn.
-Cưới Hỏi- Phu Thuê tại Nguyệt Lão.
-Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG ).
-Bến Thuyền PLD chia thành 3 Bến, Giết Thủy Tặc nhận thưởng.
-Vượt ải chuẩn VNG, 18 Ải thành công nhận Hộp Lễ Vật Vượt Ải.
-Hoa Đăng Nhận Exp và Tiền Vạn.
-PT tổ đội chia đều EXP--> Cảm Giác Cày Cuốc Là Đây.
-Hệ Thống Shop Chuẩn: Shop Liên Đấu, Shop Phúc Duyên, Shop Thuốc Lag TK, Shop bảo vật.
Bày Bán
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG

Post Item.
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG

Skill 12x Chuẩn
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG

Bấm Dấu ~ hiện BXH TK
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG
Shop TK
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG

Cờ Bạc Xí Ngầu
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG

Ép tím.
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG

Shop Liên Đấu
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG

Phu Thuê Giao Cấu.
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG

Phi Phong
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG

Show hàng Skill 15x Kích Thích AE.
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG

Shop Bảo Vật
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG

Hoàng Kim Môn Phái
14h 14/12[www.SonHaXaTac.net] Open+ĐuaTop PB SHXT!Bày Bán,Skill 12x,Pót Item,Full VNG


---------- Post added 12-11-2014 at 08:51 AM ---------- Previous post was 12-10-2014 at 11:39 PM ----------

-Hướng phát triển: CTC--> SHXT--> TNGH. Tìm lại máu private trước tình hình PB CTC Open ồ ạt.
-Ko Kéo Xe.Giới Hạn 3 Acc/1 PC khi Open.
-Hệ Thống Skill: 9x, 12x, 15x(Nếu Cần).
-Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh--> Nhu Tình,Hiệp Cốt--> Ang Bang, Định Quốc--> HKMP---> Item Tím.
-Damg Chuẩn, Skill Hỗ Trợ Lẫn Nhau.
-Team Admin nhiệt tình.

---------- Post added at 01:33 PM ---------- Previous post was at 08:51 AM ----------

-Hướng phát triển: CTC--> SHXT--> TNGH. Tìm lại máu private trước tình hình PB CTC Open ồ ạt.
-Ko Kéo Xe.Giới Hạn 3 Acc/1 PC khi Open.
-Hệ Thống Skill: 9x, 12x, 15x(Nếu Cần).
-Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh--> Nhu Tình,Hiệp Cốt--> Ang Bang, Định Quốc--> HKMP---> Item Tím.
-Damg Chuẩn, Skill Hỗ Trợ Lẫn Nhau.
-Team Admin nhiệt tình.

---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 01:33 PM ----------

-Hướng phát triển: CTC--> SHXT--> TNGH. Tìm lại máu private trước tình hình PB CTC Open ồ ạt.
-Ko Kéo Xe.Giới Hạn 3 Acc/1 PC khi Open.
-Hệ Thống Skill: 9x, 12x, 15x(Nếu Cần).
-Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh--> Nhu Tình,Hiệp Cốt--> Ang Bang, Định Quốc--> HKMP---> Item Tím.
-Damg Chuẩn, Skill Hỗ Trợ Lẫn Nhau.

---------- Post added 12-12-2014 at 12:06 AM ---------- Previous post was 12-11-2014 at 07:02 PM ----------

Lời Mở Đầu
-Hướng phát triển: CTC--> SHXT--> TNGH. Tìm lại máu private trước tình hình PB CTC Open ồ ạt.
-Ko Kéo Xe.Giới Hạn 3 Acc/1 PC khi Open.
-Hệ Thống Skill: 9x, 12x, 15x(Nếu Cần).
-Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh--> Nhu Tình,Hiệp Cốt--> Ang Bang, Định Quốc--> HKMP---> Item Tím.
-Damg Chuẩn, Skill Hỗ Trợ Lẫn Nhau.
-Team Admin nhiệt tình.

---------- Post added at 08:58 AM ---------- Previous post was at 12:06 AM ----------

-Hướng phát triển: CTC--> SHXT--> TNGH. Tìm lại máu private trước tình hình PB CTC Open ồ ạt.
-Ko Kéo Xe.Giới Hạn 3 Acc/1 PC khi Open.
-Hệ Thống Skill: 9x, 12x, 15x(Nếu Cần).
-Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh--> Nhu Tình,Hiệp Cốt--> Ang Bang, Định Quốc--> HKMP---> Item Tím.
-Damg Chuẩn, Skill Hỗ Trợ Lẫn Nhau.
-Team Admin nhiệt tình.

---------- Post added at 04:29 PM ---------- Previous post was at 08:58 AM ----------

-Hướng phát triển: CTC--> SHXT--> TNGH. Tìm lại máu private trước tình hình PB CTC Open ồ ạt.
-Ko Kéo Xe.Giới Hạn 3 Acc/1 PC khi Open.
-Hệ Thống Skill: 9x, 12x, 15x(Nếu Cần).
-Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh--> Nhu Tình,Hiệp Cốt--> Ang Bang, Định Quốc--> HKMP---> Item Tím.
-Damg Chuẩn, Skill Hỗ Trợ Lẫn Nhau.
-Team Admin nhiệt tình.

---------- Post added at 07:54 PM ---------- Previous post was at 04:29 PM ----------

Trang Chủ: www.sonhaxatac.net
Diễn Dàn: http://diendan.sonhaxatac.net/forum.php
Yahoo Hỗ Trợ: gm_sonhaxatac
Fanpage: Xem Tại Trang Chủ.

Thời Gian Test: 10/12 --> 13h 14/12/2014.
Thời Gian Open: 14h 14/12/2014
Thời Gian Đua TOP: 14h 14/12--> 14h 16/12/2014.

---------- Post added 12-13-2014 at 11:40 AM ---------- Previous post was 12-12-2014 at 07:54 PM ----------

Thời Gian Test: 10/12 --> 13h 14/12/2014.
Thời Gian Open: 14h 14/12/2014
Thời Gian Đua TOP: 14h 14/12--> 14h 16/12/2014.

+Hỗ Trợ Tân Thủ:
60 Skill Mộng Diệp, Máu Free Đến 9x.
-Hỗ Trợ Level 20, 6h x2 Exp.
-Level 30: 4 Món Kim Phong.
-Level 40: 2 Món Kim Phong.
-Level 50: 2 Món Kim Phong.
-Level 60: 2 Món Kim Phong.
-Level 80: Skill 9x Free.

---------- Post added at 03:20 PM ---------- Previous post was at 11:40 AM ----------

-Hướng phát triển: CTC--> SHXT--> TNGH. Tìm lại máu private trước tình hình PB CTC Open ồ ạt.
-Ko Kéo Xe.Giới Hạn 3 Acc/1 PC khi Open.
-Hệ Thống Skill: 9x, 12x, 15x(Nếu Cần).
-Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh--> Nhu Tình,Hiệp Cốt--> Ang Bang, Định Quốc--> HKMP---> Item Tím.
-Damg Chuẩn, Skill Hỗ Trợ Lẫn Nhau.
-Team Admin nhiệt tình.

---------- Post added at 08:32 PM ---------- Previous post was at 03:20 PM ----------

Trang Chủ: www.sonhaxatac.net
Diễn Dàn: http://diendan.sonhaxatac.net/forum.php
Yahoo Hỗ Trợ: gm_sonhaxatac
Fanpage: Xem Tại Trang Chủ.

Thời Gian Test: 10/12 --> 13h 14/12/2014.
Thời Gian Open: 14h 14/12/2014
Thời Gian Đua TOP: 14h 14/12--> 14h 16/12/2014.

---------- Post added at 11:53 PM ---------- Previous post was at 08:32 PM ----------

Giới Hạn 3 Acc/1 PC khi Open.
-Hệ Thống Skill: 9x, 12x, 15x(Nếu Cần).
-Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh--> Nhu Tình,Hiệp Cốt--> Ang Bang, Định Quốc--> HKMP---> Item Tím.
-Damg Chuẩn, Skill Hỗ Trợ Lẫn Nhau.
-Team Admin nhiệt tình.

Trang Chủ: www.sonhaxatac.net
Diễn Dàn: http://diendan.sonhaxatac.net/forum.php
Yahoo Hỗ Trợ: gm_sonhaxatac
Fanpage: Xem Tại Trang Chủ.

Thời Gian Test: 10/12 --> 13h 14/12/2014.
Thời Gian Open: 14h 14/12/2014
Thời Gian Đua TOP: 14h 14/12--> 14h 16/12/2014.

---------- Post added 12-14-2014 at 10:48 AM ---------- Previous post was 12-13-2014 at 11:53 PM ----------

-Hướng phát triển: CTC--> SHXT--> TNGH. Tìm lại máu private trước tình hình PB CTC Open ồ ạt.
-Ko Kéo Xe.Giới Hạn 3 Acc/1 PC khi Open.
-Hệ Thống Skill: 9x, 12x, 15x(Nếu Cần).
-Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh--> Nhu Tình,Hiệp Cốt--> Ang Bang, Định Quốc--> HKMP---> Item Tím.
-Damg Chuẩn, Skill Hỗ Trợ Lẫn Nhau.
-Team Admin nhiệt tình.

---------- Post added at 02:21 PM ---------- Previous post was at 10:48 AM ----------

Trang Chủ: www.sonhaxatac.net
Diễn Dàn: http://diendan.sonhaxatac.net/forum.php
Yahoo Hỗ Trợ: gm_sonhaxatac
Fanpage: Xem Tại Trang Chủ.

Thời Gian Test: 10/12 --> 13h 14/12/2014.
Thời Gian Open: 14h 14/12/2014
Thời Gian Đua TOP: 14h 14/12--> 14h 16/12/2014.

---------- Post added at 04:11 PM ---------- Previous post was at 02:21 PM ----------

ển: CTC--> SHXT--> TNGH. Tìm lại máu private trước tình hình PB CTC Open ồ ạt.
-Ko Kéo Xe.Giới Hạn 3 Acc/1 PC khi Open.
-Hệ Thống Skill: 9x, 12x, 15x(Nếu Cần).
-Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh--> Nhu Tình,Hiệp Cốt--> Ang Bang, Định Quốc--> HKMP---> Item Tím.
-Damg Chuẩn, Skill Hỗ Trợ Lẫn Nhau.
-Team Admin nhiệt tình.

Trang Chủ: www.sonhaxatac.net
Diễn Dàn: http://diendan.sonhaxatac.net/forum.php
Yahoo Hỗ Trợ: gm_sonhaxatac
Fanpage: Xem Tại Trang Chủ.