Server chính thức điều chỉnh hạ exp xuống cho các bạn mau up cấp .cũng như update bản đồ Long môn trấn.... Thông qua NPC xa Phu - chọn những thành thì đã đi qua các bạn có thể đến Long môn trấn để có thể tham gia Long Môn Trân khách sạn để vào lú 13h trưa và 22h tôi hằng ngày.
Điều kiện đễ vào được các bạn phải là thành viên bang hội.mang theo thiệp mời Long môn trấn (bán ở Thương Nhân bình minh).
Sau Long môn khách sạn các bạn có 15 phut để nghi ngơi mõi 1 phút nhận được 1 lương kinh nghiệm.Sau 15 phút boss se ra đánh chết boss các bạn có thể nhặc được trang bi Long Môn gồm áo - đai lưng - giày

Jx Bình Minh - cập nhật Long Môn Khách điếm, công thành đại chiến

Hoặc có thể nhặc được HT 6,7,8,9,10 Vvà mãnh kim log môn.nhặc đủ 50 mạnh đến Thợ rèn lưu ở Long môn Trấn để chế tạo trag bị Long môn.

Hình ảnh về Long môn

Jx Bình Minh - cập nhật Long Môn Khách điếm, công thành đại chiến

Jx Bình Minh - cập nhật Long Môn Khách điếm, công thành đại chiến

website:

http://jxbinhminh.zapto.org