Super Snake là một game mới của Pine Entertainment vừa được phát hành trên toàn thế giới và rất được mọi người yêu thích. Game là sự kết hợp độc đáo giữa Pacman và Snake cùng với những level thử thách người chơi.

Mình mong mọi người sẽ thích game này. Ủng hộ tụi mình nha.

iTunes link: http://itunes.apple.com/us/app/super...850946079?mt=8

Youtube link:

Game Description:
The classic Snake is back! Come and enjoy this revival of the classic Snake game in SUPER SNAKE with completely NEW gaming experience!

WHAT MAKES IT GREAT?

* Simple control: Flick Up, Down, Left or Right anywhere on the screen to change direction.

* Collect all stars to pass an level.

* Unlock and collect power-ups for Super Snake.

. Play with Friends on Facebook and Twitter!
Super Snake - Game made in Viet Nam, mọi người chơi ủng hộ nha

Super Snake - Game made in Viet Nam, mọi người chơi ủng hộ nha

Super Snake - Game made in Viet Nam, mọi người chơi ủng hộ nha