Như tiêu đề
em là sv nên sv ngọc rẻ một tí
em thích loại sv cũ
chỉ có ngọc Gk vs TT rồi đi bem nhau thôi
thêm lv cũng được !!
Hay sv cs cũng được
trừ cái thiên long huyết kiếm !!
G/M làm ăn không ra cái j hết !!
khuyên mọi người đừng chơi