Các chiến trường Đại Hải Trình ngày càng khốc liệt, chính vì thế các tay sừng sỏ trên biển đã bắt đầu dấn thân vào cuộc đấu tranh đoạt này. Tổng bộ Hải Quân One Piece Online sẽ bán 2 loại hộp Lễ Phẩm với những vật phẩm vô cùng giá trị, cũng như cơ hội có thu nạp được các đồng đội từ 9 đến 11 sao.

Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ 5 giờ ngày thứ 6 (12 tháng 12) đến 24 giờ ngày chủ nhật (14 tháng 12)

Giá mỗi hộp lễ phẩm là 50 vàng.

Mỗi ngày các Thuyền trưởng có thể mua 10 hộp mỗi loại

Mở mỗi loại lễ bao, các thuyền trưởng có cơ hội nhận được 1 trong số các vật phẩm trong danh sách dưới đây:

One Piece Online - Sự kiện Lễ Phẩm cuối tuầnOne Piece Online - Sự kiện Lễ Phẩm cuối tuần
One Piece Online - Sự kiện Lễ Phẩm cuối tuần
One Piece Online - Sự kiện Lễ Phẩm cuối tuần