Như trên anh em đợi nó open r test thôi nào
Link đăng kí http://bt.88fengyun.com:99/UserCente...0IZF4zWjcEMVY7