Như tít bác nào chơi chỉ em chút đỉnh ạ. chứ sv vn bây giờ toàn đường môn truyền kì em ngán quá r:gtgach:ồi