Mình thấy 1 sô sv vào hỗ trợ set +16 hay đồ VIP vào nhận hỗ trợ 1 hồi xong nhìn nhau cười vì ai đồ cũng như ai
Không biết có sv nào cày từ lv 1 cho AE đua TOP vs nhau không nhỉ. ???:gtlol: