ở nhà rảnh muốn kiếm 1sevo open ngày hnay để kềy kéo ai có cho mình link nhé :gtlol::gtlol::gtlol: