XIN GIỚI THIỆU Thiên Long Bát Bộ - Luận Kiếm

Thiên Long Private - Cụm Máy Chủ: Luận Kiếm

Thể Loại: Chuyển Sinh Nhanh - Giới hạn 1 ngày 20 lần

OPEN GAME: 30/6/2014 8h Sáng

# Trang chủ: http://lkgh.serveftp.com/

# Web reg: http://lkgh.serveftp.com/?route=register/

# Client :4share : # Patch : # Yahoo Hỗ Trợ: tl.lkgh@yahoo.com.vn

- Tính năng Server:

+ Hệ Thống Thú cưỡi mới nhất và có OP HOT !

Thiên Long Bát Bộ - Luận Kiếm gần giống như Tình Kiếm lúc trước HOT !!

+ Hệ Thông Skill các phái chuẩn và mới nhất NEW !

+ Hệ Thống Map Trian đa dạng phong phú

Thiên Long Bát Bộ - Luận Kiếm gần giống như Tình Kiếm lúc trước HOT !!

+ Hệ Thống ngọc mới Ngọc 100 HOT !

+ Chức Năng Bán Hàng Mở Sạp Tại Lạc Dương

+ OP đồ Chuẩn HOT !!

Thiên Long Bát Bộ - Luận Kiếm gần giống như Tình Kiếm lúc trước HOT !!

+ Các phụ bản chuyên cầy vật phẩm Phong phú: Binh Thánh Kỳ Trận, Ân Oán Tứ Tuyệt Trang, Phụng Hoàng Cổ Thành Chiến, Phiêu Miễu Phong,Thập Nhị Sát Tinh,Yến Tử Ổ, Thiếu Thất Sơn...

+ Chức Năng Chuyển Giới NEW !

Thiên Long Bát Bộ - Luận Kiếm gần giống như Tình Kiếm lúc trước HOT !!

+ Quà Tân Thủ Cực HOT !

Thiên Long Bát Bộ - Luận Kiếm gần giống như Tình Kiếm lúc trước HOT !!