http://bt.88fengyun.com:7777/UserCen...BxW2ZUOVVpCHk=


Ae vào game cày lên 20 hay 25 gì đó nhận luôn thẻ vip3 v.v nhé...số lượng ae việt nam khá đông sv mới mở sáng Chủ nhật hôm qua thôi nhé