Download Hỗ Trợ Game Phong Vân
Lưu ý trích Giả Nén cho PROFINE phát huy tác dụng.Để có thêm thông tin chi tiết xem hướng dẫn tại đây: Link Dự Phòng 1 Link Dự Phòng 2

Lưu ý : khi dowload auto về . bạn phải out nick game ra . rồi log lại . để bắt đầu phần mềm
các bạn ADD vào IDM để dowload vì file đuôi exe ( vào IDM chọn phand ADD URL -> rồi copy link vào)

Các bạn nên sử dụng Trình Duyệt FireFox tốc độ load Nhanh Bi không gián đoạn:https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/